Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

KK Šaliansky Maťko

Vo februári sa v priestoroch ZŠ Májové námestie v Prešove
uskutočnilo krajské kolo 25. ročníka v prednese slovenskej povesti
Šaliansky Maťko J.C. Hronského.
Našu školu a okres reprezentoval Oliver Hurný, žiak 4. A,
v 2. kategórii, v ktorej súťažilo 11 recitátorov z Prešovského
kraja.
V silnej konkurencii sa Oliver nestratil a svojím prednesom a povesťou
Statočný mlynár z Holíča očaril porotu a získal Cenu poroty za
sugestívny prejav.
Pre Olivera to bola veľmi cenná skúsenosť, skvelý zážitok a obrovská
motivácia ďalej na sebe pracovať. K tomuto úspechu mu srdečne
blahoželáme.
Mgr. Lenka Bujdošová, ZŠ Mlynská

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter