Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Keď sa výlet podarí

Čo by to bol za školský rok, keby sme sa nevybrali na školský výlet?
Tentokrát nás zlákal stredoeurópsky Paríž na Dunaji – metropola
Maďarska – BUDAPEŠŤ. Jedno z najzaujímavejších miest Európy vzniklo
v r. 1873 zlúčením Budína, Starého Budína a Pešti a rozprestiera sa na
ploche 525 m2. V súčasnosti má takmer 1,8 mil. obyvateľov a v dňoch
29. – 30. 04. 2019 sa k nim pridalo aj 39 žiakov CZŠ sv. Petra a Pavla
Stropkov, naša skoro spolužiačka Bianca a 11 žiakov ZŠ Okrúhle
v sprievode svojich pedagógov.

Naše prvé kroky smerovali do Miniversa – nádherne detailne a zdobene
rozvrhnutého zmenšeného modelu železnice, kde sme videli miesta a
pamätihodnosti Budapešti, Maďarska a trochu Rakúska i Nemecka. Ďalej sme
sa presunuli na nábrežie Dunaja, aby sme sa „nalodili“ a absolvovali
vyhliadkovú plavbu po Dunaji. Pohodlne sme tak vzhliadli na prekrásne mosty
spájajúce časti mesta, Hradný palác na vrchu Buda, Rybársku baštu
i Citadellu pýšiacu sa na vrchu Gellért. Na ľavej strane nás zaujala
dominantná novogotická budova Parlamentu – 268 m dlhá, 118 m široká,
vnútri ktorej sa nachádza 691 miestností a takmer 20 km schodísk. Jej
najvyššia kupola dosahuje symbolickú výšku 96 m, keďže práve v roku
96 prišli Maďari do svojej vlasti. Práve tak vysoká je i svätoštefanská
bazilika, ktorú sme navštívili v závere prvého dňa a tí odvážnejší
si vychutnali aj výhľad z nej. Odmenou im bola zmrzlina v tvare
ružičky.
Oddýchnutí a posilnení maďarskou kuchyňou sme včas ráno prešli
prekrásnou Andrássyho ulicou popri Széchényiho kúpeľoch na Námestie
hrdinov. Stred tohto námestia tvorí 36 m vysoký víťazný stĺp, ktorý je
obklopený jazdeckými sochami kniežaťa Arpáda a ďalšími maďarskými
kmeňovými kniežatami. Tu sa nachádza aj krásna neoklasicistická budova
Múzea výtvarných umení. Autobusom sme sa vyviezli na vrch Gellértovej hory,
kde stojí 14 m vysoká Socha slobody a odtiaľ sme si užili nádherný
výhľad na Budapešť.
Prejdúc Reťazový most sme obdivovali pamiatky na budínskej strane –
Kostol sv. Mateja, Sándorov palác, kde sídlia prezident a premiér Maďarska,
sochu kráľa Štefana pred Rybárskou baštou i neprehliadnuteľný Stĺp
Najsvätejšej Trojice na rovnomennom námestí. Zaujalo nás i chránené
historické jadro – obytná hradná štvrť, pod ktorou sa nachádza
jaskynný komplex, ako aj mnoho ďalších historických pamiatok.
Záverečnou bodkou nášho výletu bola návšteva Tropicaria –
najväčšieho stredoeurópskeho podmorského akvária, kde sme na vlastné oči
videli exotické zvieratá v ich prirodzenom prostredí a zblízka pozorovali
pestrofarebný podmorský svet. Vzrušujúcim zážitkom bol tiež tropický
vlažný dážď, ktorý nás privítal vo svojej podobe aj na Slovensku.
Sme radi, že sme aj vďaka našim rodičom i CK Eurotour a ich sprievodcom
Erikovi a Agnes mohli spoločne absolvovať tento školský výlet, pretože
vidieť Budapešť zblízka a na vlastné oči sa určite oplatí!
-ml-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter