Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Keď mladý človek ide za svojím cieľom

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/27-historia-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Čas plynie neskutočne
rýchlo. Deň za dňom uteká. Na dvere klope koniec ďalšieho školského
roka. Pre niektorých študentov bol tento školský rok na Gymnáziu
v Stropkove ich posledným, pretože úspešne zmaturovali a ich kroky povedú
rôznymi smermi. Prevažná časť z nich bude pokračovať na vysokých
školách. Tí šťastnejší budú študovať to, čo si vybrali, čo ich baví
a napĺňa.</p>

<p>Jedným z nich je aj Juraj Kasarda. Študent, ktorého od základnej školy
bavila história. Čítaval knižky, pozeral historické filmy, prehľadával
povaly v okolitých dedinách, či niečo zaujímavé nenájde, prechádzal sa
po lesoch a myslel na vojakov, ktorí v nich bojovali počas prvej i druhej
svetovej vojny. Keď vyhlásili prvý ročník dejepisnej olympiády v roku
2008, začal súťažiť a darilo sa mu. Kým iné deti sedeli za počítačmi,
on sa učil, čítal, aj keď boli prázdniny, mal pred sebou cieľ, chcel byť
čo najlepší. Po nástupe na gymnázium sa mu ako stredoškolákovi pootvorili
dvere do ďalších súťaží a on nimi prechádzal a víťazil. V roku
2011 sa so spolužiakmi zapojil do projektu Nenápadní hrdinovia, v ktorom
bol zaradený na celoslovenskom kole do zlatého pásma, v rokoch 2012 a
2013 v tom istom projekte skončil v pásme striebornom. Medzi úspešných
sa zaradil aj na medzinárodnej konferencii „ Jeden svět na školách“
v Prahe a dejepisnej súťaži gymnázií ČR a SR „Od vzniku Československa
do konce 2. republiky“ v Chebe. V súťaži písania esejí na tému
„Pád komunizmu v Poľsku zo slovenskej perspektívy“ organizovanej
Poľským veľvyslanectvo na Slovensku a ÚPN obsadil 3. miesto. V roku
2015 sa umiestnil na 2. mieste celoslovenského kola SOČ v Piešťanoch
s prácou „A stále šli!“ v ktorej sa venoval KDO. Samozrejme, že
pokračoval aj v dejepisnej olympiáde stredných škôl. V roku 2013 sa na
krajskom kole umiestnil na 3. mieste, v roku 2014 na 1. mieste. V roku
2015 opäť zvíťazil a stal sa aj víťazom celoslovenského kola, čo je
doteraz jeho najväčší úspech. Na rozdiel od základných škôl, kde sa
súťaží len vo vedomostiach, súťažiaci stredných škôl okrem vedomostí
musia napísať aj prácu a obhájiť si ju. A Juraj si počas štyroch rokoch
svoje práce obhájil vždy bravúrne. Odbornosťou, zanietenosťou, ale aj
pokorou k témam (prevažne druhej svetovej vojny a nášho regiónu), ktoré
rozoberal, si vždy vyslúžil obdiv hodnotiacej komisie na krajských
i celoslovenských kolách. Jeho práca Cesta cez Ondavu, týkajúca sa bojov
počas druhej svetovej vojny, svojimi doteraz ešte nikde nepublikovanými
faktami, zaujala členov celoslovenskej poroty (pracovníci SAV a univerzity
Komenského) natoľko, že mu ponúkli spoluprácu a navrhli publikovanie
v Historickej revue.<br>
Juraj má za sebou úspešne zvládnuté prijímacie pohovory na históriu UPJŠ
v Košiciach. Prajeme mu, aby jeho záujem o skúmanie histórie a nadšenie
oboznamovať ľudí s minulosťou vydržali čo najdlhšie.<br>
<strong>Mgr. E. Vasilková</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/27-historia-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/27-historia-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter