Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Keď má primátor zmysel pre „malé veci“

<p>Záver školského roka sa mnohým automaticky spája s letom. Mne však
v tejto súvislosti napadá jeseň. Pre toto ročné obdobie je totiž
typické, že sa zbiera úroda zo záhrad, z polí. A tak nejako sa správajú
žiaci i študenti, ktorí po desaťmesačnom štúdiu zbierajú viac či menej
výdatné plody svojej práce. Tí aktívnejší, snaživejší a možno aj
úspešnejší sa tešia niekoľkonásobne, čaká ich totiž nielen pohľad na
vynikajúce študijné výsledky, ale aj ocenenie pánom primátorom a nás
žiakov CZŠ sv. Petra a Pavla aj morálne ocenenie otcom arcibiskupom. Ani
tento rok to nebolo ináč.</p>

<p>A tak do Košíc boli vyslaní traja naši žiaci – a to E. Perátová,
ktorá každoročne úspešne reprezentovala CZŠ na arcidiecéznej súťaži
Pieseň pre Sv. Otca a aktívne sa zapája do života vo farskom spoločenstve
mládeže, T. Lukáčová – úspešná recitátorka a riešiteľka
biologických olympiád a Š. Lukač – úspešný riešiteľ súťaže
Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane, Pytagoriády, olympiád – Dejepisnej,
Geografickej a Pravopisnej, úspešný recitátor a reprezentant školy
v športových súťažiach. Po svätej omši a slávnostnom akte oceňovania
nasledovalo spoločenské posedenie ocenených s generálnym vikárom Mons. P.
Drábom a riaditeľom Arcibiskupského školského úradu v Košiciach Mgr. M.
Jackom.<br>
Presne v ten istý deň oceňoval stropkovský pán primátor o.i. aj našich
spolužiakov – úspešného plavca A. Senaja, nadanú huslistku a úspešnú
riešiteľku Chemickej olympiády V. Kitľanovú a úspešné družstvo
šachistov v zložení E. Paňko, D. Ivančo, J. Sasarák a L. Volčková.<br
/>
A ako súvisí názov s obsahom príspevku? Medzi ocenených pánom
primátorom som bol navrhnutý aj ja za ZUŠ F. Veselého. Keďže termínovník
školského úradu neumožňoval zmenu termínu oceňovania v meste a ja som si
túto akciu s novým pánom primátorom nechcel nechať ujsť, potešil som sa
pozvaniu pána primátora na stretnutie a moje ocenenie hneď v nasledujúci
deň. Aj napriek pracovnému vyťaženiu si vyhradil pán primátor spolu
s našou pani zástupkyňou Mgr. N. Čepovou (ktorá ma na stretnutí
sprevádzala) čas i na takéto „malé veci“. A niekedy na to netreba
veľa – len ústretovosť a flexibilitu. Ďakujem a prajem krásne leto!<br
/>
<strong>-šl-</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter