Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Keď angličtina spája gymnazistov so svetom

Dnešná doba ponúka úžasné možnosti využitia moderných technológii
v rôznych oblastiach, výučbu angličtiny nevynímajúc. My, žiaci kvinty
osemročného gymnázia, sme sa zapojili do zaujímavého projektu LIVE CLASS,
organizovaného vydavateľstvom anglických učebníc Pearson s podporou BBC.
Cieľom tohto projektu je spájať študentov a ich pedagógov rôznych krajín,
národností i kultúr a nadobúdať zručnosti 21.stroročia, akými sú
tímová práca, komunikácia aj globálne premýšľanie.

Netradičnú virtuálnu hodinu angličtiny viedol lektor Michael Brand.
V rovnakom čase sme prostredníctvom internetu komunikovali s deťmi
z ďalších 7 krajín Európy (napr. Taliansko, Rumunsko, Česko) aj Ruska.
Jednou z úloh bolo aj vypracovať zadania v pracovných listoch na základe
zhliadnutého videa o nezvyčajnej škole. Lektor potom náhodne vyberal
žiakov z rôznych škôl, ktorí museli preukázať výborné komunikačné
zručnosti a svoju odpoveď zdôvodniť. Tiež nám kládol otázky na tému
školstva v našej krajine a keďže celý prenos bol „live“, boli sme
zvedaví ako vyzerajú priestory škôl v iných krajinách, alebo čo je
nezvyčajné na ich škole. Neskôr nás vo dvojiciach prepojil do “chat
room“, nás konkrétne s ruskou školou. Zaujímali nás možnosti trávenia
voľného času, pýtali sme sa na trvanie cesty do školy, strihy a farby
uniformy aj organizovanie exkurzií a výletov. Dozvedeli sme sa, že
zahraničné školy ponúkajú podobné i iné možnosti vzdelávania. Spoznali
sme nových tínedžerov, získali nové poznatky. Bola to zaujímavá
skúsenosť a pekný zážitok. Na konci všetci účastníci dostali „domácu
úlohu“ a to natočiť krátke videá o našich školách, ktoré budeme
navzájom zdieľať na sociálnej sieti.
Anglický jazyk je v dnešnej dobe viac ako potrebný, zabezpečujeme nám
možnosti vzájomne komunikovať, aj keď pochádzame každý z iného kúta
sveta a preto je dôležité spoznávať a učiť sa.
Ďakujeme pani učiteľke RNDr. Ľudmile Reiterovej za ochotu pripraviť a
tráviť hodiny anglického jazyka netradičným spôsobom a tešíme sa na
ďalšie spoločné medzinárodné projekty.
Martina Kopčaková, kvinta

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter