Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Každá zo štyroch základných škôl v meste má vlastnú knižnicu

Na tento pondelok pripadol Medzinárodný deň školských knižníc.
Zisťovali sme, v akom stave sú knižnice na štyroch základných školách
v meste. Zaujímal nás knižný fond, jeho obnova, ale aj záujem detí
o literatúru.

„Školskú knižnicu sa nám podarilo dobudovať aj vďaka
projektu Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc. Momentálne ju
ešte upravujeme a keďže pôvodný knižný fond je zastaralý, dokupujeme
v rámci finančných možností nové knihy. Okrem kníh určených pre deti
sú tam aj knihy z kabinetných zbierok. Pre žiakov našej školy je knižnica
sprístupnená každý deň, v dohľadnej dobe by mala byť k dispozícii aj
deťom z materskej školy,“
informovala nás riaditeľka ZŠ na
Hrnčiarskej ulici Katarína Smaržíková. Len prednedávnom rozšírili
knižnicu v ZŠ na Konštantínovej ulici o novú čitáreň. Knižný fond
obsahuje 1 530 kníh a pravidelne sa obnovuje. „Okrem
literatúry, ktorú žiakom odporúčajú učitelia, máme v knižnici aj iné
žánre. Na našej škole má knižnicu a čitáreň na starosti Mgr. Ivana
Perátová. Knižnica je využívaná hlavne v rámci vyučovania pre prvý a
druhý stupeň slovenského jazyka, navštevujú ju aj školské kluby, no a
samozrejme, aj ostatní čitatelia. Pre nich je na vypožičiavanie kníh
vyhradený jeden deň v týždni,“
poznamenala riaditeľka
školy Tatiana Spišáková. CZŠ sv. Petra a Pavla má podľa slov riaditeľky
školy Márie Karašinskej pomerne malú knižnicu. Knižný fond sa snažia
dopĺňať, nákup nových kníh však závisí od finančných možností.
Okrem kníh, ktoré žiaci potrebujú na vyučovanie tu nájdu aj prekladové
slovníky, umeleckú či odbornú literatúru. Možnosť vypožičať si knihy
majú dvakrát do týždňa. Knižnicu má na starosti jedna z učiteliek CZŠ.
Knižný fond v ZŠ na Mlynskej ulici obsahuje viac ako 4 000 titulov
zahŕňajúcich náučnú literatúru, encyklopédie aj beletriu.
„Knižnica na našej škole je rozšírená o nové priestory,
konkrétne o čitáreň. Využívajú ju žiaci, pedagogickí aj nepedagogickí
zamestnanci školy. Nedostatok finančných prostriedkov v minulosti spôsobil
stagnáciu dopĺňania knižničného fondu. V ostatných 4 – 5 rokoch sa
nám podarilo túto situáciu čiastočne riešiť. V minulom školskom roku
v rámci projektu Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc nám
bol schválený projekt vo výške 100 000,- Sk. Do školskej knižnice sme
zakúpili nové knihy, regály, počítačovú zostavu a knižničný softvér
Clavius. Aj obnovením knižničného fondu sa nám podarilo zastaviť
klesajúci stav čitateľov. Dnes je knižnica otvorená denne, učitelia so
žiakmi navštevujú knižnicu počas vyučovania. Hodiny slovenského jazyka a
literatúry sú oveľa zaujímavejšie v čitárni ako v triede. Našim
cieľom je postupne vybudovať systém vlastnej databázy a tým skvalitniť
fungovanie školskej knižnice. K Medzinárodnému dňu školských knižníc
naša knižnica v spolupráci s Mestskou knižnicou v Stropkove pripravila
pre žiakov množstvo zaujímavých aktivít,“
oboznámila nás
s činnosťou školskej knižnice koordinátorka Školského strediska
záujmovej činnosti Alžbeta Gojdičová a podotkla, že záujem žiakov
o vypožičiavanie kníh narastá priamo úmerne s počtom nových
titulov.

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter