Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Karneval v MŠ a ZŠ Breznica

Vo štvrtok 26. 1. 2017 bolo deťom z MŠ a ZŠ v Breznici veselo,
pretože sa zabávali na detskom karnevale. Celý týždeň, ba aj viac si
pospevovali pieseň „Hurá je to tu, radujú sa všetci, prišiel opäť
k nám, detský karneval. Rýchlo masky von, nabok všetky veci, dnes tu nie je
nik, kto by v kúte stál…“ A veru v kúte nebol nik. Všetky deti, sa
zmenili na princezné, šašov, nevesty, víly, pirátov… A učiteľky a pán
farár sa zmenili na školákov. Karneval zahájil pán starosta Slavomír
Brendza. Všetky rozprávkové postavičky sa predstavili a šantenie,
tancovanie začalo. Do tanca deti pozvali aj rodičov, čo bolo veľmi milé.
Všetci si pochutnali na dobrej tortičke a ovocnom čaji. A samozrejme,
každá maska bola odmenená peknou cenou. Najkrajšou odmenou pre nás, boli
rozžiarené detské očká, radosť, veselá nálada a pekný zážitok.
Ďakujeme všetkým, ktorý prispeli k skvelému priebehu karnevalu –
rodičom, deťom, učiteľkám, no proste každému. Tešíme sa, že nás
zatiaľ obchádza chrípka, a na karnevale mohli byť a šantiť všetky deti.
No a ako to už pri deťoch býva, bolo veľmi rušno, ale aj tak sa už
tešíme na karneval o rok 
Ľubica Gonosová

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter