Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Karneval v Kolbovciach

Každý z nás sme deň čo deň v sústavnom kolotoči, vo víre
ľudského života. Dnes sa žije v rýchlom tempe, aby sa všetko stihlo. Bez
stresu to hádam nejde. A preto sme radi, že sú dni, ktoré nemajú punc
všednosti, ale sú niečím zvláštne, a preto sa vryjú do
našich sŕdc.

Sú to fašiangy. Čas plesov a karnevalov. Nejeden z nás sa chce
odreagovať od každodenných povinností, chce sa uvoľniť a zabávať.
Posledný januárový týždeň sa v ZŠ s MŠ v Kolbovciach niesol
v znamení príprav na karneval. Zdobili sa triedy, chodba, žiaci si
zhotovovali masky. 29. januára popoludní zišli sme sa v škole, prezliekli
sme sa do masiek a čakali sme, kedy zaznejú prvé tóny hudby. Najprv p. riad.
Mgr. Varcholik privítal všetkých prítomných a otvoril karneval. Potom pred
žiakmi rodičov, pred učiteľmi a ostatnými prítomnými defilovali rôzne
masky: čerti, princezné, smrtka, svadobný sprievod…Hudba nám hrala do
taktu a my sme sa veselili jedna radosť. Potom nasledovalo vyhodnotenie masiek,
každá maska dostala pero. Zlatým klincom karnevalu bola tombola. Na nejednej
tvári zaihrala radosť, keď počuli sme svoje číslo. Rezko vykročili sme po
cenu a vylosovali ďalšie číslo. Keď sme sa prezliekli, mohli sme si zajesť
obloženú žemľu a občerstviť sa čajom. Potom nasledovala zábava, rezko sa
rozihrali naše nohy, veselosť ovládla naše mysle a srdcia.
Touto cestou sa chceme poďakovať rodičovskej rade, sponzorom a starostom
spádových obcí, ktorí finančne pomohli karneval zrealizovať.
Red.rada Joty

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter