Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Karneval na ZŠ Mlynská

Obdobie po polročnej klasifikácii patrí každoročne na ZŠ Mlynská
karnevalu. Nebolo to inak ani tento rok. Žiaci I. stupňa si už od rána
obliekali svoje masky a pomaly sa presúvali do vyzdobenej telocvične,
z ktorej sa ozývala hudba. Pestrosť masiek bola úžasná. Karneval otvoril
pán riaditeľ, Mgr. Peter Gombár, ktorý žiakov privítal a mohla sa začať
prehliadka vlastnoručne vyrobených, po prípade požičaných masiek.
Predstavovanie masiek sledovala porota, ktorú tvorili učiteľky I. stupňa.
Ich úloha bola veľmi zodpovedná, pretože vybrať najkrajšie masky
v množstve fantastických kreácií, známych i neznámych rozprávkových
bytostí vôbec nebolo jednoduché. Okrem víťazov vyhodnotených masiek bol
každý žiak odmenený sladkosťou.
Žiaci druhého stupňa začínali svoje karnevalové popoludnie od 14. hod.
Postupne začali so svojimi triednymi učiteľmi zapĺňať telocvičňu
v netradičných a nápaditých karnevalových maskách a čakali na
slávnostné otvorenie. Pred žiakov s príhovorom predstúpila zástupkyňa
riaditeľa školy Mgr. Mariana Rusnáková, ktorá vyjadrila obdiv nad ich
fantáziou, ktorú prejavili pri príprave svojich masiek. Aj porota na II.
stupni stála pred neľahkou úlohou. Pri svojom hodnotení zohľadňovala
nápaditosť žiakov, šikovnosť, ako aj pripravený program pri predstavovaní
masiek jednotlivcov aj celých kolektívov. Kolektívne masky získali chutnú a
obľúbenú pizzu.
Po vyhodnotení nastúpila voľná karnevalová zábava žiakov. Tancovaniu
nebolo konca kraja. Žiaci by dokázali pretancovať aj celú noc, ale…
Nasledujúci deň pokračovalo vyučovanie, takže tešíme sa znovu o rok.
ZŠ Mlynská

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter