Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kampaň Červené stužky

Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi
nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS. Do jedenásteho ročníka
celoslovenskej kampane Červené stužky sa žiaci našej školy zapojili
rôznymi aktivitami. V septembri sa žiaci popasovali s výtvarným
spracovaním pohľadnice s motívom červenej stužky. V októbri sa konali
besedy o HIV/AIDS s cieľom naučiť mladých ľudí zaujať správny postoj
aj v ťažkostiach a problémoch dnešnej doby k vlastnému zdraviu a životu,
ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí. Na prelome novembra a decembra
žiaci deviateho ročníka vytvorili hliadku Červenej stužky, ktorá v čase
od 27.11. do 2.12.2017 nosila na svojom oblečení pripnutú červenú
stužku. Najstarší žiaci na škole informovali a poučili mladších
spolužiakov o posolstve červenej stužky ako aj o chorobe AIDS a prevencii
pred ňou. Do každej triedy druhého stupňa školy umiestnili na nástenky
informačné materiály o celoslovenskej kampani Červené stužky. Ako
ďalšia aktivita v rámci tejto kampane bola Živá červená stužka. Desať
žiakov IX.A triedy pomocou červených balónov vytvorilo živú červenú
stužku, ktorá je symbolom krvi a života.
Mgr. Berezná
ZŠ Hrnčiarska Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter