Kampaň Červené stužky na Gymnáziu Stropkov

Naša škola sa v tomto školskom roku prvýkrát zapojila do II. ročníka
celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorá svojimi aktivitami prispieva
k väčšej informovanosti mladých ľudí o zákernej chorobe AIDS.
Vyhlasovateľmi tejto kampane sú MŠ SR, KŠÚ a Gymnázium sv. Františka
v Žiline.

Študenti našej školy sa do kampane zapojili hneď niekoľkými
aktivitami.
Prvou bola kolektívna aktivita „Hrou proti AIDS“, na ktorej získavajú
mladí ľudia informácie týkajúce sa danej problematiky zábavnou formou.
Zúčastnili sa na nej študenti sexty, 2.A a 2.B triedy. Ide o medzinárodný
projekt pre mladých ľudí a na pôde nášho gymnázia ho realizovali lektorky
z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Svidníku už po
tretíkrát.
Na hodinách biológie zhliadli študenti všetkých tried, v ktorých je vek
žiakov vyšší ako 15 rokov dokumentárny film „Anjeli“. V ňom sestra
Františka Olexová z Misie sv. Jána v Barbertone (JAR), ktorá pracuje
v Centre zomierajúcich na AIDS, otvorene rozpráva o tejto chorobe.
Študentov asi najviac zasiahli zábery s malými deťmi, ktoré nie vlastnou
vinou ochoreli na túto chorobu a v Centre „čakajú na svoj odchod do
neba“. Vo filme je zobrazená smutná realita Afriky, kde napr. v priebehu
roka 2006 zomrelo na túto chorobu 1000 ľudí denne! Posledné prieskumy a
štatistiky však hovoria, že do roku 2012 zabije AIDS polovicu 15-ročných
mladých ľudí v Zimbabwe, Botswane a Južnej Afrike, ak sa rýchlo niečo
účinné neurobí.
Ďalšími aktivitami boli zapojenie sa do celoslovenských súťaží –
výtvarnej a literárnej. V rámci výtvarnej súťaže naši študenti
kreslili návrh pohľadnice na tému Mladý človek a HIV/AIDS. Na tú istú
tému tvorili študenti v rámci literárnej súťaže literárne príspevky
rôzneho žánru.
Vyvrcholením kampane bolo nosenie červených stužiek – symbolu boja proti
AIDS od 28.11. do 1.12., čo je Svetový deň boja proti AIDS. Červené
stužky rozdávali študentky Septimy všetkým žiakom našej školy. Zároveň
každý žiak dostal k červenej stužke aj informačný letáčik, na ktorom
boli základné informácie o tejto chorobe, spôsoboch jej prenosu,
príznakoch a tiež prevencii proti získaniu vírusu HIV.
Veríme, že tieto aktivity splnili svoj účel a naši žiaci budú mať
lepšie vedomosti o tomto ochorení a tak budú schopní byť čestní a verní
pozitívnemu spôsobu života.
Na záver chcem poďakovať Mgr. Gonosovej a RNDr. Reiterovej pri šírení
informácií o tejto kampani medzi študentmi, ďalej Mgr. Krajníkovej a Mgr.
Fedorkovej za odbornú pomoc pri výbere literárnych príspevkov od študentov
a ešte dievčatám zo Septimy za tvorbu plagátov a distribúciu červených
stužiek a informačných letáčikov v našej škole.
Mgr. Gabriela Homoľová

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter