Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Jesenný zber papiera 2019 na ZŠ Mlynská

V ZŠ Mlynská sa v dňoch 1. – 2. októbra 2019 už tradične
uskutočnil jesenný zber papiera. Papier predstavuje dôležitý materiál,
ktorý je súčasťou nášho každodenného života. Jeho spotreba v poslednom
období aj vďaka priemyslu, vydávaniu novín a časopisov, vďaka
jednoduchému a rýchlemu kopírovaniu veľmi rýchlo stúpa. Naša škola ako
športová škola sa týmto zberom pridáva k ľuďom, firmám, organizáciám,
ktorí vedia, že papier treba šetriť, triediť a zbierať a tým umožniť
čo najviac jeho opätovné využitie. Podľa výpočtov 1 tona papiera
zachráni až 17 stromov. Nám sa v rámci jesenného zberu podarilo
nazbierať cca 12 tón papiera. Týmto činom sme zachránili okolo
200 stromov. Vyhodnotenie súťaže: 1. stupeň
Triedy: 1. miesto – 3.C – 1254 kg,
2. miesto – 2.C – 1093 kg, 3. miesto – 1.C – 906 kg
Jednotlivci: 1. miesto – Stela
Hančáková
– 3.C – 424 kg, 2. miesto –
Sofia Fiľarská – 1. C – 393 kg,
3. miesto – Adam Karaman – 2. C – 205 kg.
2. stupeň ZŠ Triedy: 1. miesto –
8. A – 1741 kg, 2. miesto – 8. C – 839 kg, 3. miesto –
6.B – 509 kg Jednotlivci: 1. miesto – Jakub
Pukáč
– 8. A – 1540 kg, 2. miesto – Lea
Chiara Bochnovičová
– 8.C – 345 kg, 3. miesto –
Šimon Fatľa – 8.C – 268 kg Ďakujeme
všetkým, ktorí sa zúčastnili zberu papiera a ukázali, že nám záleží
na našich lesoch, prírode a budúcnosti. ZŠ Mlynská

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter