Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Jesenný zber papiera 2018 – ZŠ Mlynská

V našej škole sa v dňoch 1. – 2. októbra 2018 už tradične
uskutočnil jesenný zber papiera. Papier predstavuje dôležitý materiál,
ktorý je súčasťou nášho každodenného života. Jeho spotreba v poslednom
období aj vďaka priemyslu, vydávaniu novín a časopisov, vďaka
jednoduchému a rýchlemu kopírovaniu veľmi rýchlo stúpa.
Naša škola ako športová škola sa týmto zberom pridáva k ľuďom,
firmám, organizáciám, ktorí vedia, že papier treba šetriť, triediť a
zbierať a tým umožniť čo najviac jeho opätovné využitie. Podľa
výpočtov 1 tona papiera zachráni až 17 stromov. Nám sa v rámci
jesenného zberu podarilo nazbierať 14 160 kg papiera. Týmto činom sme
zachránili približne 240 stromov.

Vyhodnotenie súťaže:

1. stupeň ZŠ

Triedy:
1. miesto – 2. A – 2856 kg
2. miesto – 1. C – 1352 kg
3. miesto – 4. C – 940 kg
Jednotlivci:
1. miesto-Tamara Komišáková -2.A-2477 kg
2. miesto- Adam Karaman – 1. C – 616 kg
3. miesto- Oliver Polivčák – 4. C- 504 kg

2. stupeň ZŠ

Triedy:
1. miesto – 7. A – 1602 kg
2. miesto – 6. C – 1002 kg
3. miesto – 7. C – 986 kg
Jednotlivci:
1. miesto- Jakub Pukáč – 7. A -1540 kg
2. miesto- Lea Chiara Bochnovičová- 7.C- 410 kg
3. miesto -Daniela Čurillová – 6.C – 358 kg
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili zberu papiera a ukázali, že nám
záleží na našich lesoch, prírode a budúcnosti.
ZŠ Mlynská, Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter