Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Jesenná šarkaniáda 2019 na ZŠ Mlynská

Dňa 8. októbra 2019 v popoludňajších hodinách CVČ a ŠKD pri ZŠ
Mlynská boli organizátorom podujatia „Šarkaniáda“ – súťaž
o najkrajšieho lietajúceho šarkana pre žiakov našej školy.
Všetko to začalo výrobou šarkanov. Deti pracovali usilovne ako včeličky:
prváci, druháci, tretiaci, štvrtáci aj piataci. Rozvíjali svoje zručnosti
pri strihaní, lepení, kreslení a maľovaní. Uplatňovali svoju tvorivosť a
fantáziu. Výsledkom spoločnej práce boli originálne šarkany, jeden
krajší ako druhý. A samozrejme ich chceli aj vyskúšať, či dokážu
lietať. A lietali! Vetrík silno pofukoval a pomáhal predviesť ich
krásavcov z papiera. Niektoré šarkaníky protestovali, nechcelo sa im
vzlietnuť, tým pomohli pani vychovávateľky rýchlymi úpravami priamo na
veľkom školskom ihrisku. Tie, ktoré sa hneď umúdrili, vyleteli krásne do
výšky. Deti mali obrovskú radosť. Po „leteckej” prehliadke šarkanov,
deti boli ocenené za ich tvorivú prácu a fantáziu.
Vyhodnotenie: 1. miesto – Dávid
Čeladinský,
2. miesto – Emma
Padová,
3. miesto – Roman
Pališin.

ZŠ Mlynská Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter