Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Jarný zber papiera 2019 žiakov základnej školy na Mlynskej ulici

V našej škole sa v dňoch 2. až 3. apríla 2019 už tradične
uskutočnil jarný zber papiera. Papier predstavuje dôležitý materiál,
ktorý je súčasťou nášho každodenného života. Jeho spotreba v poslednom
období aj vďaka priemyslu, vydávaniu novín a časopisov, jednoduchému a
rýchlemu kopírovaniu veľmi rýchlo stúpa.

Naša škola ako športová škola sa týmto zberom pridáva k ľuďom,
firmám, organizáciám, ktorí vedia, že papier treba šetriť, triediť a
zbierať a tým umožniť čo najviac jeho opätovné využitie. Podľa
výpočtov 1 tona papiera zachráni až 17 stromov. Nám sa v rámci jarného
zberu podarilo nazbierať 12 299 kg papiera. Týmto činom sme zachránili
približne 210 stromov.
Vyhodnotenie súťaže:
1. stupeň ZŠ
Triedy: 1. miesto – 1. C
1279 kg, 2. miesto – 2. A – 997 kg,
3. miesto – 2. C – 840 kg
Jednotlivci: 1. miesto – Kristína Calková
2. A – 579 kg, 2. miesto – Adam Karaman
1. C – 430 kg, 3. miesto – Stela
Hančáková
– 2. C- 326 kg
2. stupeň ZŠ
Triedy: 1. miesto – 6. C
802 kg, 2. miesto 5. C – 782 kg a 3. miesto
6. A – 565 kg.
Jednotlivci: 1. miesto – Lea Chiara
Bochnovičová
– 7. C -295 kg, 2. miesto –
Lenka Kmiťová – 6.A- 283 kg, 3. miesto –
Daniela Čurillová – 6.C – 281 kg
Víťazom blahoželáme. Ocenení budú na Slávnostnej akadémii na konci
školského roka.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili zberu papiera a ukázali, že nám
záleží na našich lesoch, prírode a budúcnosti.
ZŠ Mlynská Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter