„INTERNET BEZ BARIÉR“

Dom deti Božieho milosrdenstva, n.o. v Stropkove vďaka Nadácii Hodina
deťom realizuje projekt „INTERNET BEZ BARIÉR“.

Cieľom projektu je zriadenie bezbariérovej internetovej miestnosti pre deti
a mladých ľudí s handicapom. Dnes je podstatné, aby sa človek naučil
žiť v symbióze s technikou, nebál sa jej, vedel rozmýšľať v rámci
jej možnosti a vedel využiť informácie, ktoré má na dosah ruky.
Jednou z priorít je naučiť deti a mladých ľudí s postihnutím
počítačovej gramotnosti, vedieť pracovať s počítačom, orientovať sa na
internete a uviesť ich do sveta modernej počítačovej doby. Preto aj šanca
počítačovo sa vzdelávať je cestou k začleneniu ľudí s postihnutím do
normálneho chodu spoločnosti.
Nadácia Hodina deťom prispela na realizáciu našej myšlienky finančnou
čiastkou 116.490,- Sk.
Bc. Jana Peľaková, Marcela Slivková, koordinátorky projektu
„Internet bez bariér“