Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Indiánsky zápis v Breznici

Aj tento rok sme v škole v Breznici chceli prekvapiť deti aj rodičov a
pripravili sme im netradičný indiánsky zápis pre predškolákov. Budúci
prváci sa ocitli v svojpomocne postavenej indiánskej dedine, kde boli dva
indiánske stany „teepee“, v ktorých si mohli vyskúšať ako im to ide
s písmenkami a číslami. Pod indiánskym slnkom a s vetrom vo vlasoch si
deti overili, akú majú obratnosť a akí by z nich boli zdatní indiáni.
Indiánske úlohy ako poskladať farebný korálkový náramok, napísať svoje
meno do piesku, uloviť rybu, trafiť bizóna šípom, spočítať kamienky,
kamienkové piškvorky, pádlovať na člne, zdolať prekážkovú dráhu, ich
veľmi bavili a všetci to zvládli skvelo. Nakoniec sme si vyrobili indiánske
čelenky a zaspievali spoločnú pieseň na znak toho, že sme ich prijali do
našej indiánskej dedinky.
Po zápise budúcich prvákov sme sa ohriali pri ohníku aj so žiakmi školy a
rodičmi. Ďakujeme za pekný deň a dúfame, že našim prvákom ostanú tie
najkrajšie spomienky. Týmto sa chceme tiež poďakovať všetkým
pracovníkom, ktorí nám pomohli zrealizovať túto myšlienku.
Kolektív ZŠ Breznica

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter