Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Hviezdy na ZŠ Mlynská

obrazekGalaxie, planéty a iné
zaujímavosti z vesmíru boli náplňou astronomickej súťaže „Čo vieš
o hviezdach,“ ktoré pre žiakov ZŠ Mlynská v Stropkove zorganizovalo
Školské stredisko záujmovej činnosti v spolupráci s Hvezdárňou
v Roztokoch. Do súťaže sa zapojilo 16 žiakov, ktorí boli rozdelení do
dvoch kategórii.

V prvej kategórii súťažili žiaci 4. – 6. ročníka, do druhej
kategórie boli zaradení žiaci 7. – 9. ročníka. Svoje vedomosti
o vesmíre si žiaci overili v troch súťažných kolách. Zaujímavé, ale
zároveň náročné bolo vyhľadávanie súhvezdí v predkreslených mapkách.
Testy na školské kolo súťaže vypracoval a súťaž vyhodnotil odborný
pracovník Hvezdárne v Roztokoch Mgr. Daniel Baluďanský, ktorý je zároveň
vedúcim astronomického záujmového útvaru na ZŠ Mlynská v Stropkove.
Vyhodnotenie súťaže:
1. kategória: 2. kategória: 1. Matúš Kotora 5. B 1 Maroš Dančišin
7. B
2. Erik Zápotocký 6. C 2. Anna Kavalcová 7. B
3. Boris Boršč 4. A 3. Samuel Forint 9. A V ďalšom postupovom kole
kde sa stretli žiaci z okresov Stropkov a Svidník boli úspešní Boris
Boršč a Maroš Dančišin. Obidvaja postúpili z 2. miesta na krajské kolo,
ktoré sa uskutoční v Planetáriu v Prešove.
Chlapcom blahoželáme a prajeme veľa úspechov krajskej súťaži.
-goj-

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter