Hugo pomáha aj na cirkevnej škole

Hugo – symbol verejnej zbierky Hodiny deťom Nadácie pre deti
Slovenska – od septembra 2007 pomáha aj deťom na Cirkevnej základnej
škole sv. Petra a Pavla v Stropkove.

Úspešný projekt, realizácia ktorého bude trvať do konca júla 2008, je
zameraný na zvýšenie úrovne vzdelávania zdravotne postihnutých detí
s využitím špeciálnych didaktických pomôcok, ktoré podporujú ich
vnímanie a koncentráciu. Okrem zakúpených pomôcok sa na realizácii
projektového cieľa nemalou mierou podieľajú aj asistenti, ktorí pomáhajú
učiteľom a handicapovaným deťom vyrovnať sa ich zdravým rovesníkom,
viesť ich k vzájomnej akceptácii a pomoci. Jednotlivé aktivity projektu nie
sú zamerané len na výchovno-vzdelávací proces, podporujú aj voľnočasové
činnosti, spoluprácu so študentmi, rodičmi a miestnou samosprávou – či
už je to Deň otvorených dverí, výstava žiackych prác, alebo organizácia
MDD. Aj keď práca s postihnutými deťmi nie je najľahšia, pedagógov
povzbudí akýkoľvek spôsob pomoci. Preto aj touto cestou vyjadrujeme vďaku
Nadácii pre deti Slovenska za jej podporu a pomoc tým, ktorí to skutočne
potrebujú.
M. Karašinská

obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter