Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Hostia z Poľska opäť na návšteve v Havaji

18. mája 2009 žiaci a učitelia ZŠ s MŠ Havaj prijali pozvanie na Deň
Európy do poľskej družobnej školy v Lubne. Po bohatom kultúrnom programe
v podaní Poliakov a Slovákov, nasledovali športové aktivity, výlet do
neďalekého Dynowa a spoločná diskotéka.

Po vydarenom stretnutí žiakov a učiteľov ZŠ s MŠ Havaj v Základnej
škole s reálnym gymnáziom v Lubne (5 km od Dynova a 40 km od Rzeszowa),
sme privítali našich hostí v Havaji a to 1. júna 2009, kde sme spoločne
oslávili Medzinárodný deň detí. Po slávnostnom otvorení a privítaní
hostí, na všetkých prítomných čakal bohatý program. V priestoroch školy
súťažili jednotlivé družstvá v rôznych zaujímavých súťažiach. Za
splnenie úlohy zbierali písmená zapečatené v obálkach. Aj jednotlivci
mohli na každom stanovišti vyhrať rôzne vecné ceny. Po absolvovaní
všetkých súťažných disciplín a vyriešení tajničky, víťazné
družstvá boli odmenené balíčkom. V tento deň sa určite nezabudlo na
nikoho. V popoludňajších hodinách, po chutnom obede v školskej jedálni,
prebiehal v školskej telocvični volejbalový a futbalový turnaj medzi
družstvom z Poľska a Slovenska. Nepriaznivé počasie nám nedoprialo pohyb a
opekanie v školskom areáli, ale pre všetkých žiakov boli v telocvični
pripravené zaujímavé moderné tance a zábavné hry. Našim hosťom sme vo
večerných hodinách ukázali aj mesto Stropkov. Najviac sa im páčil ZOO
park, ale zaujímali ich aj jednotlivé kostoly, zavítali sme tiež na zmrzlinu
a do kaštieľa. Po dvoch vydarených vzájomných stretnutiach nám zostali
nezabudnuteľné zážitky a milí priatelia. S radosťou sme sa dohodli na
ďalšej spolupráci v oblasti komunikácie, kultúry a športu aj v budúcom
školskom roku.
PaedDr. Anna Komišáková

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter