Hostia z Poľska na návšteve v Havaji

Posledný deň pred jesennými prázdninami sme v ZŠ s MŠ Havaj
privítali milých hostí – pedagógov z neďalekého Lubna, ktoré sa
nachádza v Poľsku, 5 km od Dynova a 50 km od Rzeszowa.

S pani Dianou, učiteľkou nemeckého jazyka, sme si vopred vymenili zopár
mailov v poľskom alebo nemeckom jazyku, pretože ona so svojimi kolegami a
žiakmi Združenej základnej školy s reálnym gymnáziom v Lubne má záujem
s nami spolupracovať na projekte Comenius. Téma spoločného jazykového
projektu je „Význam folklóru v spoločnom Európskom jazyku“ (hudba,
tanec, jedlo, remeslá, zvyky). Našich hostí sme privítali typickými
slovenskými jedlami z regiónu ako sú pirohy a hubová mačanka. Tie nám
nachystali šikovné kuchárky v školskej jedálni. Po vzájomnom zoznámení
sme pri stole prebrali rôzne témy, prezreli sme si školské priestory,
úspechy, žiacke práce, či ocenenia v rôznych súťažiach. Najväčší
obdiv mala školská kuchyňa a jedáleň, pretože poľskí študenti a
učitelia obedujú doma. Spestrením nášho stretnutia bol aj kultúrny program
v podaní školského folklórneho súboru. Ten sa našim hosťom veľmi
páčil. Odmenou pre tanečníkov bol nielen potlesk, ale aj typické slovenské
jedlá, ktoré dostali s obsluhou. Napriek tomu, že sme hostí videli po
prvýkrát, mali sme veľmi veľa spoločného. Dohodli sme sa nielen na
projekte, ale aj na dobrej spolupráci mimo projektu, či už v oblasti
komunikácie, kultúry a športu. Po slávnostnom obede v škole sme našim
hosťom ukázali drevené kostolíky v Miroli a Bodružali a s dobrým pocitom
hostiteľov sme sa rozlúčili. Už teraz sa tešíme na najbližšie spoločné
stretnutie v Lubne v januári 2009. Poďakovanie patrí vedeniu a všetkým
zamestnancom ZŠ s MŠ Havaj za realizáciu milého stretnutia, Mgr. Anne
Knežovej za sprostredkovanie stretnutia, Mgr. Viliamovi Jobkovi z TIC
v Stropkove za zabezpečenie informačného materiálu o okrese Stropkov,
o kultúrnom a prírodnom dedičstve v regióne, ale aj v rámci
Slovenska.
PaedDr. Anna Komišáková

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter