Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Hostia z Poľska na návšteve v Havaji

Posledný deň pred jesennými prázdninami sme v ZŠ s MŠ Havaj
privítali milých hostí – pedagógov z neďalekého Lubna, ktoré sa
nachádza v Poľsku, 5 km od Dynova a 50 km od Rzeszowa.

S pani Dianou, učiteľkou nemeckého jazyka, sme si vopred vymenili zopár
mailov v poľskom alebo nemeckom jazyku, pretože ona so svojimi kolegami a
žiakmi Združenej základnej školy s reálnym gymnáziom v Lubne má záujem
s nami spolupracovať na projekte Comenius. Téma spoločného jazykového
projektu je „Význam folklóru v spoločnom Európskom jazyku“ (hudba,
tanec, jedlo, remeslá, zvyky). Našich hostí sme privítali typickými
slovenskými jedlami z regiónu ako sú pirohy a hubová mačanka. Tie nám
nachystali šikovné kuchárky v školskej jedálni. Po vzájomnom zoznámení
sme pri stole prebrali rôzne témy, prezreli sme si školské priestory,
úspechy, žiacke práce, či ocenenia v rôznych súťažiach. Najväčší
obdiv mala školská kuchyňa a jedáleň, pretože poľskí študenti a
učitelia obedujú doma. Spestrením nášho stretnutia bol aj kultúrny program
v podaní školského folklórneho súboru. Ten sa našim hosťom veľmi
páčil. Odmenou pre tanečníkov bol nielen potlesk, ale aj typické slovenské
jedlá, ktoré dostali s obsluhou. Napriek tomu, že sme hostí videli po
prvýkrát, mali sme veľmi veľa spoločného. Dohodli sme sa nielen na
projekte, ale aj na dobrej spolupráci mimo projektu, či už v oblasti
komunikácie, kultúry a športu. Po slávnostnom obede v škole sme našim
hosťom ukázali drevené kostolíky v Miroli a Bodružali a s dobrým pocitom
hostiteľov sme sa rozlúčili. Už teraz sa tešíme na najbližšie spoločné
stretnutie v Lubne v januári 2009. Poďakovanie patrí vedeniu a všetkým
zamestnancom ZŠ s MŠ Havaj za realizáciu milého stretnutia, Mgr. Anne
Knežovej za sprostredkovanie stretnutia, Mgr. Viliamovi Jobkovi z TIC
v Stropkove za zabezpečenie informačného materiálu o okrese Stropkov,
o kultúrnom a prírodnom dedičstve v regióne, ale aj v rámci
Slovenska.
PaedDr. Anna Komišáková

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter