Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Hľadá sa Dobšinský v Deň ľudovej rozprávky

Hľadá sa rozprávkový kráľ
nezavítal náhodou aj k Vám?
Všetky poličky dobre prezrite
knihu Pavla Dobšinského nájdite!

Takto znela celoslovenská výzva na hľadanie kníh nášho najväčšieho
zberateľa rozprávok Pavla Dobšinského. Žiaci Základnej školy na
Konštantínovej ulici v Stropkove mali za úlohu prehľadať svoju domácu
knižnicu, povalu, pivnicu, zájsť k babkám a dedkom a nájsť knihu Pavla
Dobšinského, prísť s ňou v Deň ľudovej rozprávky 16. marca 2010 do
školskej knižnice. Najstaršou donesenou knihou bol Súpis slovenských
rozprávok z roku 1927. Spoločne žiaci priniesli do knižnice ukázať
41 kníh, za ktoré dostali milú odmenu.
V tento deň na žiakov v školskej knižnici čakala aj truhlica s knihami
Pavla Dobšinského. Zúčastnení žiaci mali možnosť zapojiť sa do
súťaže Truhlica Pavla Dobšinského. Úlohou bolo nájsť v knihách
uložených v truhlici desať nálepiek a miesto umiestnenia každej nálepky
zapísať do súťažného hárku. Žiaci pracovali veľmi usilovne, zodpovedne
a so záujmom. Hárky potom ďalej poputovali do Knižnice P.O. Hviezdoslava
v Prešove, kde pri príležitosti otvorenia Týždňa slovenských knižníc
sa zapoja do žrebovania o knihy Pavla Dobšinského.
Veľmi milým hosťom nášho podujatia bola vedúca mestskej knižnice Ľudmila
Antošová, ktorá priniesla na ukážku vzácne knihy Pavla Dobšinského a
unikátny Šlabikár pre školy z roku 1921. Celé naše podujatie hodnotila
pozitívne, páčila sa jej aktivita s truhlicou a ocenila to, že nezabúdame
na zberateľa ľudových rozprávok Pavla Dobšinského. Je to najmä jeho
zásluha, že sa nám ľudové rozprávky uchovali v takom množstve a v takej
veľkoleposti.
Mgr. Jana Smolková, vedúca školskej knižnice

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter