Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Historický úspech gymnazistky v celoslovenskej súťaži

<p>Timea Geciová, študentka 4.C Gymnázia v Stropkove opäť bodovala na
celoslovenskej súťaži. Teraz to bolo v celoslovenskej súťaži v písaní
anglických esejí ANNUAL ENGLISH ESSAY COMPETITION. V tomto školskom roku sa
konal už 19. ročník tejto celoslovenskej súťaže, organizovanej Nadáciou
otvorenej spoločnosti. English Essay Competition je obľúbená súťaž
v písaní anglických esejí pre študentov gymnázií. Je to najstaršia
súťaž tohto druhu, ktorú začala organizovať mimovládna nezisková
organizácia.
V súčasnosti sa do English Essay Competition zapája takmer 100 gymnázií
na Slovensku. V tomto roku boli do tejto súťaže zapojené aj školy
z Českej republiky, čím súťaž nadobudla medzinárodný rozmer.
Všetkým prihláseným školám boli 5. 12. 2012 zaslané propozície
súťaže a témy v zalepených obálkach. Študenti súťažia
v 3 kategóriách:
mladší (1. a 2. ročník),
starší (3. a 4. ročník),
anglofóni (študenti anglicko-slovenských bilingválnych gymnázií a
študenti ktoréhokoľvek ročníka, ktorí študovali na anglickej škole
v zahraničí viac ako 4 mesiace).
Obálky sa otvárajú až tesne pred písaním esejí za prítomnosti všetkých
zúčastnených žiakov. Účastníci si potom vyberú tému a píšu esej
v stanovenom časovom limite. Po napísaní a prípadnom predvýbere na škole
(za každú školu možno zaslať najviac 5 prác) sa zasielajú do NOS spolu
s kópiami a formulármi študentov aj učiteľa. Tam ich následne hodnotia
nezávislí hodnotitelia a výsledky boli zaslané na školy tento týždeň.
Tento slohový útvar patrí k najťažším v anglickom jazyku, keďže je
potrebné mať prehľad v danej problematike a zároveň vedieť vyjadriť svoj
vlastný postoj k danej téme. Na vysoké školy v mnohých anglicky
hovoriacich krajinách je úspešné napísanie eseje predpokladom k prijatiu
na štúdium. Študentka nášho gymnázia sa vôbec po prvýkrát v nej
presadila, keď bola zaradená do užšieho výberu v rámci Slovenska
v kategórii „starší“. BLAHOžELÁME!
-tb-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter