Historický úspech gymnazistky v celoslovenskej súťaži

<p>Timea Geciová, študentka 4.C Gymnázia v Stropkove opäť bodovala na
celoslovenskej súťaži. Teraz to bolo v celoslovenskej súťaži v písaní
anglických esejí ANNUAL ENGLISH ESSAY COMPETITION. V tomto školskom roku sa
konal už 19. ročník tejto celoslovenskej súťaže, organizovanej Nadáciou
otvorenej spoločnosti. English Essay Competition je obľúbená súťaž
v písaní anglických esejí pre študentov gymnázií. Je to najstaršia
súťaž tohto druhu, ktorú začala organizovať mimovládna nezisková
organizácia.
V súčasnosti sa do English Essay Competition zapája takmer 100 gymnázií
na Slovensku. V tomto roku boli do tejto súťaže zapojené aj školy
z Českej republiky, čím súťaž nadobudla medzinárodný rozmer.
Všetkým prihláseným školám boli 5. 12. 2012 zaslané propozície
súťaže a témy v zalepených obálkach. Študenti súťažia
v 3 kategóriách:
mladší (1. a 2. ročník),
starší (3. a 4. ročník),
anglofóni (študenti anglicko-slovenských bilingválnych gymnázií a
študenti ktoréhokoľvek ročníka, ktorí študovali na anglickej škole
v zahraničí viac ako 4 mesiace).
Obálky sa otvárajú až tesne pred písaním esejí za prítomnosti všetkých
zúčastnených žiakov. Účastníci si potom vyberú tému a píšu esej
v stanovenom časovom limite. Po napísaní a prípadnom predvýbere na škole
(za každú školu možno zaslať najviac 5 prác) sa zasielajú do NOS spolu
s kópiami a formulármi študentov aj učiteľa. Tam ich následne hodnotia
nezávislí hodnotitelia a výsledky boli zaslané na školy tento týždeň.
Tento slohový útvar patrí k najťažším v anglickom jazyku, keďže je
potrebné mať prehľad v danej problematike a zároveň vedieť vyjadriť svoj
vlastný postoj k danej téme. Na vysoké školy v mnohých anglicky
hovoriacich krajinách je úspešné napísanie eseje predpokladom k prijatiu
na štúdium. Študentka nášho gymnázia sa vôbec po prvýkrát v nej
presadila, keď bola zaradená do užšieho výberu v rámci Slovenska
v kategórii „starší“. BLAHOžELÁME!
-tb-

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter