Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Happy birthday, domček

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/46-domcek-02.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Dom detí Božieho
milosrdenstva oslávi v nasledujúcich dňoch 10. výročie svojho vzniku. Pri
tejto príležitosti sa realizoval projekt s názvom „Happy birthday,
domček!“, prostredníctvom ktorého sme si s finančnou podporou Nadácie
Tesco v zamestnaneckom grantovom programe Kolegovia pre dobrú vec
„darovali“ vonkajšie fitness ihrisko.</p>

<p>Naši klienti sa nevedeli dočkať, kedy si nové cvičebné stroje budú
môcť vyskúšať a vyšantiť sa na nich. Pri cvičení vo vonkajšom
prostredí nechýbala dobrá nálada, úsmev a radosť na tvárach klientov,
ktorým bol vytvorený atraktívny priestor pre aktívnu pohybovú
i relaxačnú činnosť. Fitness stroje v externom prostredí prilákali
k pohybovým aktivitám aj menej zdatných jednotlivcov, ktorým ponúkajú
možnosť efektívneho trávenia voľného času. Pri slávnostnom odovzdaní
ihriska do užívania klientom nechýbal ani primátor mesta Stropkov JUDr.
Ondrej Brendza, ktorý neváhal vyskúšať náš narodeninový darček a
zašportoval si spolu s klientmi nášho zariadenia. Za finančnú podporu pri
realizovaní projektu ďakujeme Nadácii Tesco a zamestnankyniam Tesca
v Stropkove Monike Mydlovej a Monike Šichulovej, ktoré daný projekt
predložili. Poďakovanie patrí nielen týmto dobrovoľníčkam z Tesca, ale
aj Peťovi Gundzíkovi a Lucke Nemcovej, keďže všetci štyria zamestnanci bez
váhania priložili pomocnú ruku k dielu a vo svojom voľnom čase upratali
okolie ihriska pred samotným osadením fitness. Pomoc všetkých si nesmierne
vážime a sme radi, že spoločnými silami nám bol venovaný krásny
narodeninový darček s jeho dlhodobým úžitkom.<br>
<strong>DDBM, n.o.</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/46-domcek-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/46-domcek-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/46-domcek-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/46-domcek-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/46-domcek-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/46-domcek-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/46-domcek-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/46-domcek-04.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter