Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Gymnázium oslávilo 60. výročie vzniku

obrazekV piatok sa
v divadelnej sále MsÚ uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti
60. výročia založenia stropkovského gymnázia. Najstaršia stredná škola
v meste začala písať svoju históriu 1. septembra 1949, kedy bolo
v Stropkove zriadené slovenské gymnázium s dvoma triedami. Do tohto
ročníka sa sústredili záujemcovia z celého vtedajšieho okresu
Stropkov.

Záujem o štúdium prejavili aj absolventi bývalej meštianskej školy
s kurzom. V začiatkoch činnosti sa škola nachádzala v budove na rohu
Hlavnej ulice a Ulice akademika Pavlova. Stavebnou úpravou vznikli dve triedy,
riaditeľňa, kabinet a zborovňa. Prvými gymnaziálnymi pedagógmi boli
Čepeľa, Tkáč, Sedláková, Andrejko, Nugár, Fedorko, Gurská. V školskom
roku 1950/1951 sa stal riaditeľom Ladislav Benko.
Slávnostný ráz osláv umocnila hneď v úvode báseň a hra na klavír.
V nasledujúcich chvíľach už všetkých prítomných privítal riaditeľ
školy Jaroslav Mikita a o príhovor požiadal štátnu tajomníčku MŠ SR a
zároveň bývalú riaditeľku gymnázia Bibiánu Obrimčákovú. K okrúhlemu
výročiu zablahoželala gymnáziu aj vedúca oddelenia metodických činností
PSK Iveta Tarabčáková. Potom už prišlo na rad oceňovanie bývalých
i súčasných pedagógov školy. Za všetkých ocenených sa prítomným
prihovoril jeden z bývalých riaditeľov gymnázia Valentín Smolko. Po ňom
vystúpila vedúca oddelenia odborných a metodických činností krajského
školského úradu Mária Stanislavová, ktorá vysoko ohodnotila najmä
úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu na gymnáziu. Prítomným sa
neformálne prihovoril aj primátor mesta Peter Obrimčák a ďalší hostia.
Z úst J. Mikitu zazneli na pódiu ďakovné slová adresované bývalej
riaditeľke, štátnej tajomníčke Bibiáne Obrimčákovej. Vysoko vyzdvihol
jej prínos do rozvoja stropkovského gymnázia. Po oficiálnej časti
nasledoval kultúrny program v podobe spevu, tanca, prednesu básne a zdravice
od študentov. Kultúrnou bodkou za podujatím bolo vystúpenie folklórneho
súboru Stropkovčan. Po skončení slávnostnej akadémie sa všetci
zúčastnení odobrali na recepciu.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter