Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Gymnazistom vinšovali až z Vietnamu

Áno, stropkovským gymnazistom zaželali šťastné a veselé Vianoce
študenti z hlavného mesta Vietnamu, Hanoi a tiež vysokoškoláci z juhu, zo
Saigonu!

A ako je to možné? Žiaci terajšej kvarty sa zúčastnili koncom júna
7-dňového pobytového anglického tábora v Ľubovnianskych kúpeľoch, kde
nadviazali pekné priateľstvá s inými deťmi z Litvy, Lotyšska,
Španielska, Chorvátska, Čiech aj Vietnamu, ktoré intenzívne pretrvávajú
až dodnes. Keďže ďaleký Vietnam bol pre nás veľkou neznámou a boli sme
zvedaví na ich zvyky a tradície počas vianočných sviatkov, poprosili sme
kamarátov aj učiteľov z Headstart Vietnam o poskytnutie pár informácií.
Na naše veľké prekvapenie prišiel videozáznam v anglickom jazyku
z ďalekého Saigonu, kde má škola pobočku univerzity! Okrem Vianoc,
študenti spomínali aj oslavu nového roka na prelome januára a februára,
zaspievali tradičnú pieseň vo vietnamčine, či svetoznámu Jigle bells,
ktorú sme si pospevovali spolu s nimi. Na konci odznel vianočný vinš a
prianie, aby sme sa v júni stretli opäť a to v kempe a tiež na návšteve
u nás v škole!
Boli sme radi, že nám moderná technika sprostredkovala toto živé vysielanie
a mohli sme všetkým žiakom školy priblížiť tak vzdialenú, ale teraz už
všetkým o čosi bližšiu krajinu.
RNDr. Ľudmila Reiterová a žiaci kvarty

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter