Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Gymnazisti súťažili o titul Angličtinár roka

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-02/06-gymnazium-03.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Študenti Gymnázia
v Stropkove sa 27. januára 2016 opäť zapojili do medzinárodného online
testovania Angličtinár roka. Cieľom súťaže je motivovať študentov
k štúdiu anglického jazyka a tých najlepších odmeniť za ich vedomosti.
Súťaž zároveň umožňuje študentom porovnať si svoju jazykovú úroveň
s rovesníkmi na stredných školách na Slovensku, ale aj v ďalších
európskych krajinách.</p>

<p>V tomto roku sa do súťaže Angličtinár roka zapojilo celkovo 500 škôl
Európskej únie, čo je približne 11000 študentov. Online test pozostával
z gramatiky, čítania a počúvania na úrovni B2/C1 podľa Spoločného
európskeho referenčného rámca (Poznámka: úroveň B2 má zvládnuť
študent gymnázia pri maturitnej skúške z anglického jazyka). Test bol
náročný, ako požiadavkami na vedomosti, tak svojou dĺžkou – 60 minút.
Celkový počet bodov, ktorý bolo možno v teste získať bol 129 bodov. Na
našom gymnáziu sa do testovania zapojilo 41 študentov od kvarty až po
maturantov, veď koho by nelákala hlavná výhra – jazykový pobyt
v Kanade. Ale mnoho bolo takých, ktorí si to jednoducho chcelo vyskúšať a
zistiť, ako na tom sú. Napriek náročnosti testu ho všetci naši zapojení
študenti viac alebo menej zvládli, napriek technickým problémom pri
úlohách s videom. Ocenili, že úlohy v každej oblasti (gramatika,
čítanie, počúvanie s porozumením) boli robené s dôrazom na praktickú
angličtinu. Testovanie bolo motivujúce najmä u študentov nižších
ročníkov, ktorí sú momentálne na úrovni A2 až B1, a zvládli urobiť
všetky úlohy testu v zadanom časovom limite. U študentov maturitného, či
tretieho ročníka to bola taká menšia generálka pred písomnými maturitami,
ktoré ich čakajú v marci.<br>
Výsledky súťaže Angličtinár roka by mali byť známe do dvoch týždňov.
Držíme všetkým našim študentom palce.<br>
<strong>PhDr. Tatiana Belovežčíková</strong><br>
<strong>Vedúca PK CJ na Gymnáziu v Stropkove</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-02/06-gymnazium-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-02/06-gymnazium-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-02/06-gymnazium-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-02/06-gymnazium-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-02/06-gymnazium-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-02/06-gymnazium-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter