Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Gymnazisti oslávili Deň PSK

Prešovský samosprávny kraj vyhlásil 23.október za svoj akoby
„narodeninový“ deň a pri tejto príležitosti zorganizoval množstvo
podujatí na samotnom úrade v Prešove aj v inštitúciách v správe PSK.
Aj naši žiaci z Gymnázia v Stropkove, hoci len na diaľku, oslávili tento
deň. Tretiaci si v rámci konverzácií v anglickom jazyku pripravili
prezentácie o turisticky zaujímavých miestach, pretože ich podobná téme
neminie ani na maturite. Aj žiakov kvinty nápad oslavy Dňa PSK oslovil. Na
slovenskom jazyku s p.uč. Madzinovou pripravili projekt o významných
osobnostiach kraja a na niekoľkých hodinách angličtiny si vlastnoručne
namaľovali mapu kraja aj s jeho významnými pamiatkami. Samozrejme museli
nájsť aj informácie o danom mieste a naj zaujímavosti vedieť prezentovať
v angličtine. V deň D, teda v utorok 23.10.2018, sme si počas vyučovacej
hodiny urobili konferenciu o našom krásnom regióne a na „potulkách“ po
mape sme zablúdili do každého z 13 okresov. Určite boli spomenuté aj
jedinečné miesta, ktoré ešte všetci žiaci nenavštívili, hoci sú
vzdialené len niekoľko kilometrov a tak si navzájom dali vhodné tipy na
výlety s rodinou alebo kamarátmi. Náš projekt sme si právom nazvali
„Poklad, na ktorý sme hrdí“, pretože Prešovský kraj je počtom
obyvateľov najväčší zo všetkých krajov Slovenska, patrí mu najviac miest
a obcí (665), leží tu najvyšší vrch – Gerlach a je aj
„najbohatší“ na počet pamiatok zapísaných vo Svetovom dedičstve
UNESCO.
RNDr. Ľudmila REITEROVÁ

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter