Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Gymnazisti – olympionici v angličtine

1. decembra 2016 sa na Gymnáziu v Stropkove uskutočnilo školské kolo
27. ročníka olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 23 študentov
od tercie až po študentov maturitného ročníka. Súťažili v štyroch
kategóriách, a to: 1B: tercia, 2A: 1.-2. ročník, kvinta a sexta, 2B:
3.-4. ročník a septima, 2C2: anglofónni žiaci, ktorých pobyt v anglicky
hovoriacich krajinách alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom
bola angličtina, trval dlhšie ako dva mesiace a bol ukončený v období od
školského roku 2005/2006 .
Súťaž mala dve kolá, v prvom kole všetci absolvovali písomný test,
ktorý pozostával z úloh z gramatiky, slovnej zásoby, čítania
s porozumením a počúvania s porozumením. Do druhého kola postúpili len
dvaja najlepší v každej kategórii (prípadne štyria v kategórii 2A, ak
išlo o rovnaký počet bodov z písomného testu). Ústna časť pozostávala
z dvoch úloh: zostavenie príbehu podľa obrázkov a dialóg s pridelenými
úlohami. Študenti úlohy zvládli a tu je konečné poradie:
Kat. 1B
1. miesto: Gonos Gregor, tercia
2. miesto: Madzin Alexander, tercia
3. miesto: Kolcun Šimon, tercia
Kat. 2A
1. miesto: Vašš Filip, II.A
2. miesto: Luberdová Karin, I. B
3. miesto: Patakyová Kristína, kvinta
Kat. 2B
1. miesto: Jobková Klara, IV.A
2. miesto: Ševc Lukáš, III.A
3. miesto: Šafranková Dáša, III.B
Kat. 2C2
1. miesto: Cichá Caroline Olivia, II.B
2. miesto: Frigová Sebastiana, III.B
Študenti na prvých troch miestach boli odmenení diplomami. Víťazi
v každej kategórii postupujú na obvodné kolá. Držíme im palce a prajeme
veľa šťastia pri reprezentácii nášho gymnázia ;-)
PhDr. Tatiana Belovežčíková
Vedúca predmetovej komisie CJ
Foto: Radka Surmanková

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter