Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Gymnazisti a Biela pastelka 2019

Dňa 20. septembra
2019 sa na Slovensku uskutočnila verejno-prospešná zbierka Biela pastelka.
Ide o zbierku, ktorá je verejnosti vo všeobecnosti známa, či už z médií
alebo prostredníctvom jej ambasádorky Adely Vinczeovej. Hlavným poslaním
tejto zbierky je vyzbierať dostatok finančných príspevkov na podporu
nevidiacich a slabozrakých Slovenska. S radosťou sa do tejto zbierky zapojilo
aj naše gymnázium.

My ako dobrovoľníci sme sa rozhodli prispieť k zlepšeniu života tých,
ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Zrak je jeden
z najdôležitejších zmyslov, ktorými človek vníma svet okolo seba.
Zdravé oči nám dovoľujú žiť plnohodnotný život. V plnej miere si však
jeho význam uvedomujeme až pri trvalejších poruchách. Preto sme sa
maximálne snažili vyzbierať čo najviac peňazí a podporiť tak hlavné
poslanie tejto zbierky. Mohli ste nás stretnúť v uliciach, na úradoch alebo
vo vybraných obchodných reťazcoch Stropkova a taktiež v priestoroch našej
školy. Ani my, ani ľudia, ktorí prispievali, sa nedali odradiť chladným a
upršaným počasím. Väčšina oslovených ľudí nás okrem svojich
príspevkov obdarovala aj svojím úsmevom a milými slovami. Potešili sa aj
malé detičky s mamičkami. Niektorí ľudia boli natoľko oslovení, že si
po príspevku do pokladničky s nami vytvorili aj príjemnú spomienku
v podobe fotografie. Ďakujeme, že ste tento deň spravili o niečo krajší
J
Všetci sme svoje sily spojili dokopy a opäť sme sa presvedčili, že
spolupatričnosť medzi ľuďmi ešte stále existuje.
Adrián Roba, Júlia Kmiťová, Gymnázium v Stropkove

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter