Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Gymnáziom zneli rôzne jazyky

Európsky deň jazykov je na našom
gymnáziu už tradíciou. Učitelia cudzích jazykov sa snažia každý rok
o inú formu, aby to bolo pre študentov zaujímavé, poučné, ale
i zábavné. V tomto roku o forme, spôsobe a obsahu rozhodovali
študenti.

Po prvýkrát sa zapojili aj najmladší študenti gymnázia, študenti I.
A a I. B. Pod taktovkou angličtinárok Mgr. Zakovičovej a RNDr. Reiterovej a
v spolupráci so staršími tretiakmi vytvorili skvelé tímy a navzájom si
predstavovali najznámejšie kúty Holandska, Poľska, Talianska, Španielska,
Švajčiarska a Fínska. Samostatne si vytvorili dvojjazyčné pexeso a pomocou
neho sa učili základné pojmy v príslušnom jazyku, ba predviedli celé
dialógy. V jazykovom okienku sa učili krkolomné pozdravy v spomínaných
jazykoch a jednoznačne najťažšia bola pre všetkých holandčina. Určite sa
nemuseli hanbiť za spev španielskej piesne, či spoločný poľský tanček.
Zo Švajčiarska nám na chodbe školy „nasnežilo“ a ochutnali sme pravú
švajčiarsku čokoládu, hlas Pavarottiho nás preniesol do Talianska. Najviac
všetkých zaujal fínsky tanec „LETKIS“. Nechýbala ani ochutnávka
talianskych špecialít. Na záver si zahrali Jengu, hru plnú výziev, ktorých
sa všetci žiaci bravúrne a bez váhania zhostili.
Druháci pracovali so svojou angličtinárkou PhDr. Belovežčíkovou. Ich
práca začala už týždeň vopred rozdelením sa do skupín a výberom
krajín – Slovenska, Španielska, Talianska, Francúzska a Írska. Slovensko
sa prezentovalo ľudovou hudbou, spevom a tradičnými pirohmi. Španieli
v národných farbách rozozvučali gitaru a pokúsili sa naučiť ostatných
nejaké španielske slová, pesničku, či tanec Flamenco. Neodmysliteľnou
súčasťou boli ukážky býčích zápasov. Temperamentní Taliani pripravili
pizzu a tiramisu a tóny talianskej pesničky zdvihli všetkých zo stoličiek.
Francúzi zaujali hneď na prvý pohľad jedinečným oblečením a vizážou.
Predstavili krajinu ako kolísku elegancie, gurmánov a Tour de France, a
s tým súviseli aj úlohy, ktoré si pripravili pre spolužiakov.
Najzábavnejšou bola časť, keď z tiel spolužiakov mali vytvoriť bicykel.
Vrcholom dňa boli Íri, ktorí prišli s vlastnoručne ušitou vlajkou,
v zelených farbách, predviedli dialóg v írskom jazyku s anglickým
dabingom a na záver sa všetci zabavili pri írskych tancoch.
Študenti sexty a časť tretiakov pod vedením Mgr. Kasardovej pracovali
v štyroch blokoch: geografickom, jazykovom, kvízovom a hudobnom. Na slepej
mape hľadali viac i menej známe miesta a mestá v Európe. Kvíz preveril
vedomosti o kultúre, histórii a zaujímavostiach európskych krajín.
V jazykovej zložke sme hádali význam slov a viet v rôznych jazykoch.
Záver patril hudbe. Naučili sa pesničku v taliančine.
Nemčinári z III. A a B pracovali pod vedením Mgr. Hecka. Deň sa niesol
v duchu súťaživosti, avšak v uvoľnenej a priateľskej atmosfére. Po
kvíze o Európske únii a hymnách krajín EÚ študenti začali pracovať na
projektoch o zaujímavých miestach v nemecky hovoriacich krajinách a tieto
aj prezentovali pred spolužiakmi. Podujatie ukončili pexesom a hádaním
rôznych činností v nemeckom jazyku, ale aj ďalšími zaujímavými
aktivitami.
Čo dodať na záver? Máme veľmi šikovných a tvorivých študentov, ktorí
bravúrne zvládli tento deň a ako uviedli mnohí v záverečnej ankete, sú
za to, aby sa také dni – keď sa čosi naučia, nemajú stres a zabavia sa
pri tom – konali aj častejšie.
PhDr. Tatiana Belovežčíková
Autor foto: A. Belovežčík

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter