Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Geograficko-dejepisná exkurzia

Dňa 5. novembra 2018 sme navštívili vlastivedné múzeum
v Hanušovciach nad Topľou. Veľmi sme sa na túto exkurziu tešili. Okrem
toho, že sme videli exponáty so starými zbraňami, kamenné nástroje, staré
mince, veľmi sa nám páčili preparované zvieratá z vranovského regiónu.
Potom sme prišli do pivničných priestorov kaštieľa, kde sme si mohli
vyrábať rôzne nádoby z hliny, pracovať na točiacom kruhu. S veľkým
úžasom sme sledovali a vyrábali náramky z nití. Bolo to veľmi
zaujímavé, na chvíľočku sa z nás stali malí remeselníci. Chceme sa
poďakovať pani učiteľkám Michrinovej a Kačmárovej za zaujímavú a
skvelú exkurziu.
Žiaci VI.A a VI.B ZŠ Konštantínova Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter