Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Geografická exkurzia žiakov ZŠ s MŠ Lomné

<p>30. mája ráno sme sa zhromaždili pred školou, kde nás už čakal
autobus, a vybrali sme sa plní očakávaní na geografickú exkurziu do
Vysokých Tatier. Po dvoch-troch hodinách sme boli na mieste. Vítalo nás
daždivé počasie, ale nás to neodradilo. Pozemnou lanovkou sme sa vyviezli zo
Starého Smokovca na Hrebienok, odkiaľ sme s úsmevom na tvári pokračovali
lesnými cestičkami k Vodopádom Studeného potoka. Pohľad na ne bol
úžasný. Navštívili sme aj Rainerovu chatu, ktorá nás prekvapila svojou
veľkosťou. Po ceste sme si urobili pár fotografií, stretli turistov
z Čiech, Francúzska, ale aj našich rovesníkov. Nechýbala ani návšteva
Múzea Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici plného zvierat a
zaujímavostí z dejín Tatier.<br>
Aj keď počasie nám neprialo, domov sme sa vrátili plní dojmov a
nezabudnuteľných zážitkov.<br>
<strong>žiaci 9. ročníka</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-06/25-geoexkurzia-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-06/25-geoexkurzia-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-06/25-geoexkurzia-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-06/25-geoexkurzia-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter