Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Fyzikálna olympiáda – 60. ročník – okresné kolo – ZŠ Mlynská Stropkov

Dňa 13. marca 2019 ZŠ Mlynská bola organizátorom okresného kola
Fyzikálnej olympiády – 60. ročník, kategória E – 9. ročník a
F – 8. ročník za okres Stropkov. Do súťaže sa zapojili 4 školy: ZŠ
Mlynská, ZŠ s MŠ Havaj, ZŠ s MŠ Bukovce a ZŠ Konštantínova. Olympiádu
slávnostne otvoril riaditeľ ZŠ Mlynská Mgr. Peter Gombár, za prítomnosti
odbornej zamestnankyne školského úradu Mgr. Márie Šmajdovej. Predsedom
okresnej komisie bola Mgr. Adriana Vašková- ZŠ Mlynská, členmi boli Ing.
Adriana Šlechtová – ZŠ Konštantínova a Mgr. Maroš Maruščák – ZŠ
s MŠ Havaj. Žiaci riešili 4 úlohy v časovom limite štyroch hodín.
Vyhodnotenie:
Kategória E: 1. miesto: Baluďanský Martin, ZŠ
Konštantínova Stropkov, 2. miesto: Šlechta Matúš, ZŠ Konštantínova
Stropkov, 3. miesto: Sidorová Natália, ZŠ Konštantínova Stropkov
Kategória F: 1. miesto: Džopko Pavol, ZŠ Konštantínova
Stropkov, 2. miesto: Štofirová Karolína, ZŠ Konštantínova Stropkov,
3. miesto: Marčišin Adam, ZŠ Mlynská Stropkov.
Víťazi v jednotlivých kategóriách boli odmenení šekovými poukážkami
v hodnotách: 14, 10 a 6 eur a diplomami. Víťazom okresného kola
olympiády srdečne blahoželáme!
ZŠ Mlynská Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter