Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Festival spevy môjho rodu 2019

V dňoch 24. až 26. marca
2019 sa v Humennom a Medzilaborciach uskutočnil Jubilejný 15. ročnik
rusínskej piesne SPEVY MOJHO RODU. Organizátormi podujatia boli Rusínska
obroda na Slovensku, Vihorlatské múzeum, Ľubovnianske osvetove stredisko
v spolupráci s Maticou slovenskou, Prešovským samosprávnym krajom a
mestami Humenné a Medzilaborce.

Festival hudobne zastrešovala ľudová hudba členov folklórneho súboru
Chemlon Humenné a Súkromnej základnej umeleckej školy Kuddlovska Humenne.
Sólistami ľudovej hudby boli Mgr.art. V. Hajduková, členka štátnej
filharmónie Košice a Š. Galik. Podujatie bolo realizované s finančnou
podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Prešovského
samosprávneho kraja a mesta Medzilaborce. Na festivale sa predstavili vybraní
speváci rusínskych ľudových piesni z regiónov Snina, Medzilaborce,
Humenné, Prešov, Stropkov, Svidník, Bardejov a Stará Ľubovňa. Jubilejný
ročník festivalu bol venovaný spomienke na prvú laureátku festivalu Spevy
môjho rodu Máriu Čokynovú z Uble, jednej z najvýraznejších interpretiek
pôvodných rusínskych piesni. Festival sa začal tvorivou dielnou, na ktorej
sa speváci učili spolupracovať s orchestrom. V rámci súťažného a
prezentačného programu sa predstavilo viac ako 30 najlepších detských a
mládežníckych spevákov rusínskych piesni. Výkony spevákov hodnotila
odborná porota v zložení Doc. Vladimír Marusin, Art.D. štátny radca MK
SR, pedagóg Hudobnej katedry Prešovskej univerzity, Mgr. Lenka Magurová
Dis.art, hlasový pedagóg a Miroslav Dzijak Dis.art pedagóg hudby.
V úvode zaznela hymna festivalu PODME SOBI ZASPIVATY NAŠY SPIVANOČKY.
Mesto Stropkov reprezentovali žiačky ZUŠ F. Veselého Timea
Korpoňová a Marianna Suvaková.
Laureátkou sa stala Ľudmila
Lukáčová so Svidníka. Účinkujúci sa zúčastnili 2 výchovných
koncertov,1 súťažného a 1 galakoncertu s vyhlásením výsledkov, ktorý
sa uskutočnil v MMUAW v Medzilaborciach.
Ľudmila Jakubčová, učiteľka ZUŠ F. Veselého

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter