Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Fašiangová zábava žiakov II.B a starkých v Novom domove

Fašiangové zvyky majú v regiónoch Slovenska rôzny charakter. Od dávnej minulosti sa spájajú s karnevalmi, ľudovými zábavami či sprievodmi. Karneval sme už absolvovali. Na rad prišla ľudová zábava. Dodržali sme svoje slovo z decembra 2019 a prišli opäť. Starkých sme potešili ľudovými pesničkami, hovoreným slovom, spevom, ale aj tancom. Záverečnou bodkou fašiangov je symbolické pochovávanie basy, čiže žartovné rozlúčenie sa s hudobným nástrojom. Basu sme síce nemali, ale hra našich šikovných druhákov na husle, gitaru a harmoniku bola veľkým spestrením zábavy. Lúčilo sa nám s nimi ťažko. Záverečnú bodku milého stretnutia urobila spoločná spontánna zábava starkých, opatrovateliek a žiakov. Za sprievodu už dvoch harmoník sa spievalo a tancovalo oveľa lepšie.

Za milé prijatie a krásne strávený čas ďakujeme starkým a celému personálu Nového domova. Už teraz rozmýšľame, čím spestriť budúcu návštevu, čo si pripraviť.

ZŠ, Konštantínova

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter