Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Expert geniality show

V týchto zimných dňoch prebiehala celoslovenská súťaž pre žiakov
základných a stredných škôl „Expert geniality show“,
do ktorej sa zapojili aj žiaci našej ZŠ Konštantínova
Stropkov.

Je to súťaž, v ktorej si žiak podľa vlastného rozhodnutia vyberá dve
témy a potom v priebehu 60 minút musí zodpovedať na 70 otázok.. Výber
tém je naozaj bohatý – Svet umenia, Planéta Zem, Dejiny, Anglický jazyk,
Nemecký jazyk, Bity a bajty. V rámci témy Bity a bajty sa zapojilo704
súťažiacich z celého Slovenska, pričom naši žiaci získali krásne
umiestnenie – Adam Vašš 14. miesto a Slavo
Glinský
33 miesto. V téme Anglický jazyk súťažilo 852 žiakov,
pričom Adam Vašš obsadil 25 miesto. Téma Dejiny zaujala
672 súťažiacich a z nich sa žiak Martin Čobej umiestnil
na krásnom 16. mieste. Našim deviatakom srdečne blahoželáme
k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy
v rámci Slovenska.
Silvia Hutňanová, ZŠ Konštantínova

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter