Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

EXPERT geniality show

Žiaci Základnej školy Mlynská sa v tomto roku prvýkrát zapojili do
súťaže EXPERT geniality show. Ide o jedinečnú súťaž pre mladých
“expertov” na základných a stredných školách. Súťaž nie je určená
iba expertom či geniálnym žiakom a študentom, ale všetkým tým, ktorí
majú radi výzvy, radi súťažia a chcú ukázať svojmu okoliu, že sú
v niečom dobrí. Hlavným poslaním súťaže je rozvíjať záujem žiakov
o rôzne oblasti ľudského poznania a motivovať ich k ďalšiemu
vzdelávaniu. Žiadna iná súťaž nezahŕňa taký široký záber
vedomostných otázok z angličtiny, dejepisu, informatiky, biológie,
geografie, občianskej náuky, fyziky, chémie a rôznych druhov umenia.
V minulom roku bojovalo v tejto súťaži 9384 žiakov na 435 školách.
Žiaci si teda môžu súťažnou formou porovnať svoje vedomosti
s vedomosťami rovesníkov z iných škôl.
V deň súťaže, 30. novembra 2017, žiaci dostali brožúru, ktorá
obsahovala testy z piatich tém. Každý si vybral dve témy a za 60 minút
odpovedal na 50 otázok.
Dobrý výkon bude ohodnotený titulom EXPERT, vynikajúci výkon titulom TOP
EXPERT. Odmenou bude aj množstvo zaujímavých cien.
Budeme nedočkavo čakať na výsledky, koľko EXPERTOV v našej škole
máme.
Mgr. Danková

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter