Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Exkurzia vo Falcku

V tomto školskom roku na hodinách biológie preberáme ľudské telo.
Práve preto nás pani učiteľka Komišáková zobrala do Falcku na
exkurziu.

Vo štvrtok 18. mája 2017 sme hodinu biológie strávili v priestoroch
záchrannej stanice v Havaji. Dvaja záchranári v službe nám ochotne
ukázali záchranné vozidlo a jeho vybavenie. Skúšali sme si rôzne
situácie, v ktorých musia oni zasahovať a zachraňovať ľudské životy.
Páni záchranári si vybrali stále jedného žiaka z našej triedy, na ktorom
nám predvádzali poskytovanie 1. pomoci. Najskôr nám ukázali ako sa meria
EKG, tlak krvi, pulz, cukor v krvi. Potom sme si mohli vyskúšať znehybniť
rôzne zlomeniny hornej končatiny, dolnej končatiny, krčnej chrbtice a
celého tela. Porozprávali nám aj rôzne zážitky z ich praxe. Pri výkone
svojho povolania majú špeciálne oblečenie a obuv. Pracujú od 6.00 ráno do
18.00 hod.večer na dennej zmene a od 18.00 hod.do 6:00 na nočnej zmene.
Práca záchranára je vekmi náročná, pretože ide o záchranu ľudského
života, ale napriek tomu ich to baví a robia to radi.
Na záver sme sa mohli opýtať, čo nás zaujímalo. Ďakujeme za to, že sme
si teóriu mohli vyskúšať v praxi.
Alexandra Kretová, Amália Goroľová, Veronika Malaťáková,
7. ročník, ZŠ s MŠ Havaj

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter