Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Exkurzia v PD Nižná Olšava

Dňa 26. 6. sa Základná škola Vyšná Olšava vybrala na pešiu túru do
susednej obce Nižná Olšava. Našim cieľom bolo Poľnohospodárske družstvo
Nižná Olšava, kde nás milo privítal jeho predseda Ing. Dušan Zajaroš.
Témou exkurzie bolo zoznámiť sa s poľnohospodárskymi strojmi, ktoré
uľahčujú ľuďom prácu. Pán predseda a pracovníci družstva veľmi ochotne
predvádzali sejačky, kosačky, kombajny, traktory a inú techniku na veľmi
vysokej úrovni. Všetky mechanizmy boli nedávno zakúpené a tak prehliadka
týchto pomocníkov bola zaujímavá. Žiaci si mohli vyskúšať sedenie
v kabínke týchto strojov, počúvať ich zvuky, sledovať ich dokonale
vykonávanú prácu. Veľké poďakovanie patrí predsedovi poľnohospodárskeho
družstva v Nižnej Olšave a jeho pracovníkom.
Žiaci si odniesli pekný zážitok a možno práve tento deň ich ovplyvní pri
výbere budúceho povolania.
ZŠ Vyšná Olšava

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter