Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Exkurzia na Duklu

Dňa 14.10.2016 (piatok) sme sa my, žiaci deviateho ročníka zo ZŠ
Mlynská, zúčastnili dejepisnej exkurzie. Najprv sme navštívili pomník na
Dukle, kde sme si uctili pamiatku padlých vojakov. Neskôr sme sa oboznámili
s prostredím Dukly pohľadom z vyhliadkovej veže. Vypočuli sme si
zaujímavý výklad o bojoch na Duklianskom priesmyku počas svetových vojen.
Z vyhliadkovej veže sme sa presunuli do múzea vo Svidníku. Prezreli sme si
exponáty, ktoré nám priblížili ťažký život ľudí počas I. a II.
svetovej vojny. Bodkou nášho programu v múzeu bolo premietanie skutočných
vojnových záberov v krátkometrážnom filme. Táto exkurzia nás veľmi
zaujala a utvrdila v myšlienke, že udržiavanie mieru vo svete by malo byť
prioritou každého z nás. Za tento výlet sa chceme poďakovať p.
zástupkyni M. Rusnákovej a p. učiteľkám Polákovej a Ličkovej.
žiaci 9. ročníka ZŠ Mlynská

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter