Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Exkurzia – Čistička odpadových vôd Stropkov

Stalo sa už tradíciou, že žiaci siedmeho ročníka pod vedením pani
učiteľky Mgr. Marty Michrinovej, navštívia čističku odpadových vôd na
konci mesta. Tohto roku dátum pripadol na 28.05.2019. V priestoroch
čističky nás privítala pani Ing. Štefaníková, ktorá nám čističku
opísala a všetko podrobne vysvetlila. Žiaci sa oboznámili so spôsobom
čistenia odpadovej vody a využitím takto vzniknutého odpadu. Naučili sa,
že odpadová voda sa čistí najskôr mechanicky a potom biologicky a chemicky.
V závere exkurzie všetkých žiakov potešil darček od našej sprievodkyne.
Na záver by sme sa chceli poďakovať pani Ing. Štefaníkovej, že nám
pútavým spôsobom vysvetlila, ako sa čistí voda, ktorú aj my svojím
používaním znečisťujeme.
Žiaci VII.A a VII.B, ZŠ Konštantínova Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter