Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Európsky týždeň proti drogám na našej škole

<p>Tretí novembrový týždeň je venovaný boju proti drogám. Droga, to nie
je len slovo. Je to i cesta s jasnými pravidlami štartu i cieľu. Pred
touto cestou je treba vedieť o drogách predovšetkým to, že môže
zabíjať. Preto najlepšia skúsenosť s drogami je žiadna skúsenosť. A na
začiatku stačí povedať tak málo, aby ste nepodľahli…

<p>NIE ďakujem.
Nemám záujem.
Drogy? V žiadnom prípade!
Ja chcem žiť.
Aj v našej škole sme sa venovali tejto problematike aktivitami pod názvom
„ Učíme sa povedať droge NIE!“ V duchu tohto hesla sa niesli triednické
hodiny, ktorých cieľom bolo poznať názory na drogy a skúsenosti s nimi.
Pri tejto príležitosti sa na našej škole postupne uskutočnili prednášky
s besedou pre žiakov 5. a 8. ročníka na tému „Zdravý životný štýl
a škodlivosť fajčenia“ s pracovníkmi regionálneho úradu verejného
zdravotníctva Svidník. Pre žiakov 9. ročníkov sa uskutočnila prednáška
a beseda na tému „Drogy a drogové závislosti“s kap. Ing. Jaroslavom
Gburom z OR PZ vo Svidníku. Vyvrcholením protidrogových aktivít bola
súťaž o najzaujímavejšiu nástenku, ktorá sa niesla v znamení: Stop
drogám! Drogy – nie ďakujem! Zober loptu, nie drogu! Bojuj proti drogám!
Nepi, nefajčí, nefetuj! Hodnotiacu komisiu najviac presvedčili nástenky
žiakov VI.A, IX.B a VII.B triedy.
ZŠ Konštantínova, Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter