Európsky týždeň proti drogám na našej škole

<p>Tretí novembrový týždeň je venovaný boju proti drogám. Droga, to nie
je len slovo. Je to i cesta s jasnými pravidlami štartu i cieľu. Pred
touto cestou je treba vedieť o drogách predovšetkým to, že môže
zabíjať. Preto najlepšia skúsenosť s drogami je žiadna skúsenosť. A na
začiatku stačí povedať tak málo, aby ste nepodľahli…

<p>NIE ďakujem.
Nemám záujem.
Drogy? V žiadnom prípade!
Ja chcem žiť.
Aj v našej škole sme sa venovali tejto problematike aktivitami pod názvom
„ Učíme sa povedať droge NIE!“ V duchu tohto hesla sa niesli triednické
hodiny, ktorých cieľom bolo poznať názory na drogy a skúsenosti s nimi.
Pri tejto príležitosti sa na našej škole postupne uskutočnili prednášky
s besedou pre žiakov 5. a 8. ročníka na tému „Zdravý životný štýl
a škodlivosť fajčenia“ s pracovníkmi regionálneho úradu verejného
zdravotníctva Svidník. Pre žiakov 9. ročníkov sa uskutočnila prednáška
a beseda na tému „Drogy a drogové závislosti“s kap. Ing. Jaroslavom
Gburom z OR PZ vo Svidníku. Vyvrcholením protidrogových aktivít bola
súťaž o najzaujímavejšiu nástenku, ktorá sa niesla v znamení: Stop
drogám! Drogy – nie ďakujem! Zober loptu, nie drogu! Bojuj proti drogám!
Nepi, nefajčí, nefetuj! Hodnotiacu komisiu najviac presvedčili nástenky
žiakov VI.A, IX.B a VII.B triedy.
ZŠ Konštantínova, Stropkov

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter