Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Európsky týždeň boja proti drogám – ZŠ Mlynská

Európsky týždeň boja proti drogám je vyhlásený z iniciatívy EÚ na
tretí novembrový týždeň kalendárneho roka. Napriek tomu, že táto téma
je pre nás aktuálna stále, rozhodli sme sa aj tento rok zrealizovať
v rámci tohto týždňa rôzne zaujímavé aktivity, ktorými chceme
upozorniť na nebezpečenstvo návykových látok a pripomínať žiakom, že
zdravý životný štýl je pre nich tá správna cesta. Pre našich
najmenších prváčikov sme aj tento rok pripravili tanečný minimaratón,
ktorý posilní ich telo i dušu a musíme povedať, že naši prváci boli
úžasní. Žiakom pripomíname, že pri odmietnutí akejkoľvek drogy sa majú
riadiť jednoduchým pravidlom obohratej platne a vždy povedať akémukoľvek
pokušeniu v podobe drogy NIE. Zapojili sme sa do internetovej súťaže Povedz
droge nie, zvoľ si umenie a šikovní žiaci z 8.A si navrhli vlastnú
potlač na tričko, aby aj takto odsúdili zlo, ktoré drogy so sebou
prinášajú. Výtvarné i jazykové schopnosti preukázali žiaci na hodine
anglického jazyka a ich plagáty sú odrazom toho, čo je pre nich dôležité.
Sme radi, že vyučujúci i žiaci sa akýmkoľvek spôsobom zapájajú do
týchto aktivít, pretože ak budeme spolupracovať a venovať tejto téme
dostatočnú pozornosť, potom sa nám bude ľahšie bojovať proti rôznym
závislostiam.
Koordinátor prevencie

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter