Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Európsky deň jazykov

Z iniciatívy Rady Európy sa od roku 2001 každoročne 26. septembra
oslavuje Európsky deň jazykov (EDJ). Jeho cieľom je podnietiť Európanov zo
47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách
aj mimo nich, učili viac jazykov. Jazyková rozmanitosť je nástrojom na
dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom
bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, preto Rada Európy
podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe. Pri príležitosti EDJ sa
v Európe konajú rôzne podujatia: aktivity pre deti, televízne a rozhlasové
programy, vyučovanie jazykov a konferencie. Tento rok sme si znovu EDJ
pripomenuli aj v našej škole, ale trochu netradične. Koncom minulého
školského roka nás oslovila výzva organizátorov osláv EDJ
2016 v Bratislave a Košiciach. Vyhlásili súťaž pre základné školy
o najlepší komiks v cudzom jazyku, ktorá žiakov našej školy zaujala a
priniesla nečakaný úspech. 28.9.2016 sa pri Dolnej bráne na Hlavnej ulici
v Košiciach uskutočnilo podujatie venované oslave EDJ, organizované
Generálnym riaditeľstvom pre preklad Európskej komisie. Na tomto podujatí sa
zúčastnili žiaci jazykových skupín zo 7.AB, 8.A a 9.A s pani učiteľkou
S. Dankovou a K. Hurnou. Na námestí sa zišli žiaci základných a stredných
škôl z rôznych miest Slovenska a mali možnosť preveriť svoje jazykové
schopnosti na ôsmich kvízoch v cudzích jazykoch a za svoju šikovnosť boli
aj odmenení. Podujatie bolo sprevádzané zaujímavým programom a počas neho
vyhlásili výsledky súťaže O najlepší cudzojazyčný komiks, kde
v kategórii starších žiakov získal Samuel Zápotocký z 8.A úžasné
3. miesto. Samuel zožal obrovský potlesk od svojich spolužiakov a samozrejme
mu patrí aj veľká gratulácia. Celú akciu sprevádzalo krásne slnečné
počasie a veľmi pozitívna atmosféra.
Mgr. Hurná

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter