Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Európsky deň jazykov obohatil gymnazistov

Európsky deň jazykov na Gymnáziu v Stropkove sa už stal tradíciou.
Cieľom je podnietiť Európanov, aby sa bez ohľadu na vek učili viac jazykov.
Jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho
porozumenia.
V tomto školskom roku si učitelia predmetovej komisie cudzích jazykov dali
za cieľ zapojiť a zaujať študentov celej školy. Veľkou pomocou im boli
aktívni a tvoriví asistenti z radov študentov. Pripravili šesť rôzne
tematicky zameraných stanovíšť. Na každom z nich sa v priebehu dopoludnia
vystriedali jednotlivé triedy. Študenti na nich plnili rôzne úlohy,
súvisiace s európskymi krajinami a ich jazykmi.
Na stanovišti HUDBA mali za úlohu vymyslieť text piesne v troch jazykoch na
známu melódiu slovenskej ľudovej piesne a použiť vlastné alebo poskytnuté
hudobné nástroje. Táto časť mala u študentov najpriaznivejší ohlas.
Tiež si vyskúšali vedomosti o európskych hudobných dielach, interpretoch a
skladateľoch.
Na stanovišti TANCE sa študenti poriadne rozhýbali, keďže sa naučili
krátke choreografie európskych tancov: francúzsky kankán, grécky tanec
Hassaposerviko a slovenskú karičku, či mužský lyžičkový tanec. Okrem
toho si pozreli ukážky ďalších tancov rôznych krajín Európy.
Stanovište JEDLÁ bolo síce o gastronómii jednotlivých krajín, ale na
báze teoretickej. Asistenti menovali jedlá krajín EÚ, často vtipne znejúce
a študenti mali uhádnuť o aké jedlá ide. Kvízové otázky striedali
praktické aktivity, ako navliekanie cestovín, plnenie vrecúška levanduľou,
a podobne.
LITERÁRNO-DRAMATICKÉ stanovište ponúklo študentom vžiť sa do úlohy
hercov a zdramatizovať zvolené dielo európskej literatúry. Mohli použiť
rôzne rekvizity a hlavne hovorené slovo. Súčasťou zadania bolo aj zloženie
krátkej pesničky k danému dielu.
Na výtvarno-kreatívnom stanovišti študenti spoločne nakreslili koláž
významných európskych pamiatok, postupne vymaľovali plagát Európskeho dňa
jazykov alebo vyrábali vlajky štátov EÚ. Pre výtvarne menej nadaných bolo
k dispozícii pexeso s vlajkami a hlavnými mestami.
Študenti si zmerali sily na VEDOMOSTNOM stanovišti prostredníctvom kvízu
týkajúcom sa Európskej Únie. Plnili aj iné úlohy, ako tajnička
s osobnosťami, či hádanie významu slov z rôznych európskych jazykov,
alebo jazykolamy v angličtine a nemčine.
Septembrový Európsky deň jazykov mal u študentov pozitívny ohlas nielen
kvôli tomu, že nebolo vyučovanie, ale hlavne kvôli tomu, že tento deň
strávili aktívne, tvorivo a zábavne.
Prostredníctvom neformálneho učenia sa dozvedeli a naučili niečo nové,
dovtedy nepoznané. Vďaka rozmanitosti stanovíšť si každý mohol prísť na
svoje. Učenie zážitkovou formou je cestou k tomu, aby vzdelávanie a učenie
sa nebolo len nechcenou povinnosťou, ale aby sa stalo radosťou z poznania.
PhDr. Tatiana Belovežčíková, vedúca predmetovej komisie cudzích
jazykov

Autor fotografií: Ing. Andrej Belovežčík, PhD.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter