Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Európsky deň jazykov na ZŠ Mlynská

Každoročne sa na našej škole pri príležitosti Európskeho dňa jazykov
organizujú aktivity, ktorých cieľom je upozorniť nielen na dôležitosť
učenia sa cudzích rečí, ale i na podporu jazykovej a kultúrnej
rozmanitosti. Tento rok bol výnimočný tým, že vyučujúce všetkých
jazykov si pre žiakov pripravili zaujímavé celodenné podujatie pod
názvom – BURZA NÁPADOV. Jazykové učebne sa zmenili na centrá európskych
krajín a ich spriatelených štátov. Nechýbalo Slovensko, Anglicko, Nemecko,
Rusko či Chorvátsko. Žiaci tak mali možnosť vyskúšať si rôznorodé
kvízy, hádanky, doplňovačky, ktoré preverili ich jazykové zdatnosti. Hrou
a vlastnou tvorivosťou dokázali, že učenie cudzích jazykov pre nich nie je
povinnosťou, ale aj zábavou a výzvou. Každého čakala za jeho výkon
sladká odmena a žiaci s najvyšším počtom bodov boli ocenení lákavými
cenami – tričko s logom EDJ, priepustka na obed, žolík pri skúšaní a
mnohé iné. Veríme, že aj takáto forma zážitkového učenia prispeje
k zvýšeniu záujmu o výučbu cudzích jazykov.
-sd-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter