Česko – slovenský projekt „Záložka do knihy spojuje školy“

<p>Naša škola sa v mesiacoch september až október zapojila po tretí krát
do zaujímavého československého projektu ,,Záložka do knihy spojuje
školy“, ktorého cieľom je nielen nadviazanie kontaktov medzi českými a
slovenskými základnými školami ale aj podpora čítania, spoznávanie
života detí v iných školách, prostredníctvom výmeny záložiek do kníh,
ktoré vyrobia samotní žiaci ľubovoľnou technikou. Na základe vyplnenej
prihlášky boli vytvorené dvojice partnerských škôl, ktoré si budú
navzájom vymieňať záložky, prípadne spolupracovať ďalej. V rámci
projektu nám bola pridelená partnerská škola ZŠ Vazovová 4, Bratislava.
žiaci na vyuč. hodinách a v čase mimo vyučovania, v rámci krúžku a
v školskom klube rôznou technikou vyrábali pekné záložky do knihy, ktoré
putovali do Bratislavy.
Výmena záložiek opäť prispela k nadviazaniu nových priateľských
kontaktov medzi partnerskými školami. Podporila záujem o čítanie, prispela
k tomu, aby žiaci viac čítali a častejšie siahli po knihe v čase
osobného voľna. Spolupráca s partnerskou školou bola na veľmi dobrej
úrovni. Záložky sa našim žiakom veľmi páčili a plánujeme pokračovať
v ďalšej spolupráci.
Tešíme sa na ďalšie projekty v budúcom roku.
ZŠ Hrnčiarska 795/61,Stropkov

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter