Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Červené stužky na Gymnáziu v Stropkove

<p>Aj v tomto školskom roku sa gymnazisti zapojili do Celoslovenskej kampane
Červené stužky, ktorej nosnou témou je boj proti AIDS. V priebehu novembra
absolvovali rôzne aktivity, vďaka ktorým sa dozvedeli viac o tejto chorobe,
o jej pôvode, spôsoboch prenosu a možnostiach liečby.

<p>Pre našich najmladších študentov – študentov prímy, sekundy a tercie
bola pripravená prednáška o AIDS/HIV, po ktorej mali možnosť dobrovoľne
si otestovať získané poznatky v malom teste.
Ostatní študenti mali možnosť zhliadnuť filmy s problematikou AIDS:
Študenti kvinty a 1. ročníka zhliadli film „Anjeli“. Film je príbehom
o smrti a nádeji. Odohráva sa na Misii sv. Jána v Barbertone,
v Juhoafrickej Republike, kde sa nachádza Centrum pre chorých na AIDS.
Študenti sexty a 2. ročníka zhliadli časť filmu „Neviditeľné deti“.
Tento film má sedem častí a naši študenti pozerali tretí príbeh, ktorého
hlavnou postavou je mladučká Blanca, ktorej rodičia sú HIV pozitívni
narkomani. Príbeh poukazuje na to, ako sa s týmto problémom vysporiada
rodina, škola, ktorú Blanca navštevuje a Blanca sama. Študenti septimy a
3. ročníka zhliadli film „In your face“. Ide o 30-minútový dokument,
ktorý nič neprifarbuje a predstavuje zdravotné a morálne následky voľného
sexu. V informatívnej polhodine prináša tento film silné, život meniace
posolstvo. Všetci študenti našej školy sa zapojili aj do Celoslovenskej
výtvarnej súťaže. Kreslili pohľadnicu, ktorá bola ich grafickým
vyjadrením zamerania kampane. Našu školu reprezentovali práce od Kataríny
Baraníkovej (sexta), Lenky Rakovej (septima), Kamily Gemzíkovej (septima) a
Adely Šatníkovej (II.A). Druhou možnosťou bolo zapojenie sa do
Celoslovenskej literárnej súťaže, v ktorej mal literárny príspevok
vyjadrovať postoj mladého človeka k problematike AIDS. Našu školu
reprezentovala Lucia Poľaková (septima), ktorej báseň Stužka nádeje bola
ocenená celoslovenskou komisiou. Ocenená práca bola odmenená sumou 50 eur a
zverejnená v internetovej knihe kampane.
Študenti sexty a 2. ročníka sa zúčastnili besedy o pohlavne prenosných
ochoreniach, vrátane AIDS, ktorú sme organizovali v spolupráci
s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Svidníku. Študenti boli
rozdelení do troch skupín a postupne absolvovali stretnutia pri piatich
paneloch, pri ktorých sa zábavnou formou dozvedeli informácie o tejto
problematike.
Vyvrcholenie celej kampane sa uskutočnilo 30.11.2012 distribúciou červených
stužiek na našej škole. Všetci, ktorí chceli podporiť myšlienku kampane
si v tento deň pripli červenú stužku – symbol boja proti AIDS.
Mgr. Gabriela Homoľová
Koordinátorka kampane ČS na Gymnáziu v Stropkove

Ocenená práca od Lucie Poľakovej

Stužka nádeje

1. Obzri sa a uvidíš svetlo 3. Myšlienka má čaro meniť,
v očiach ľudí bez tvárí. to, čo bez nádeje vyzerá.
Zastav a podaj im teplo, My budeme spolu veriť,
nech im srdce zažiari. že sa osud zmeniť dá.
2. Stužkou spútaj silu krvi, 4. Pripnime si teda stužku,
ktorá spojí všetkých nás. stužku plnú nádeje.
Nie poslední ani prví Zvládneme aj túto skúšku,
prichádzame zas a zas. ľudstvo opäť uspeje.
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter