Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dvojnásobné víťazstvo speváckeho dueta zo Súkromnej ZUŠ

Veľký úspech zožali speváčky Miriam Bučková a Alica Olčaková zo
Súkromnej základnej umeleckej školy v Stropkove už začiatkom decembra
v priestoroch SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, kde sa konal
1. ročník súťažnej prehliadky zameraný na interpretáciu vianočných
piesní a kolied s názvom „Vianočná hviezdička“. Spevácky duet si
v tejto súťaži vyspieval ZLATÉ PÁSMO pod vedením pedagóga Jaroslava
Baláža, DiS.art a korepetítora Bc. Jozefa Chovanca, DiS.art.
13. januára 2017 sa konal galakoncert v Dome kultúry vo Svidníku, na
ktorom vystúpili všetci súťažiaci „Vianočnej hviezdičky“, ktorí sa
umiestnili v zlatom pásme. Alica Olčaková a Miriam Bučková opäť
zažiarili a boli vyhlásené za LAUREÁTA galakoncertu v kategórii duetá.
Srdečne blahoželáme ku krásnym umiestneniam a nádejným mladým speváčkam
prajeme veľa ďalších umeleckých úspechov.
kolektív Súkromnej základnej umeleckej školy

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter